giặt đồ

  1. NguyenMy

    Express LOSHIP ra mắt dịch vụ Lozat - Mang đồ đi giặt giúp bạn!

    23/08, Loship tiếp tục cho ra mắt dịch vụ Lozat - Mang đồ đi giặt giúp bạn đầu tiên tại Việt Nam. Giống như những dịch vụ vận chuyển khác, Lozat giúp người dùng đem đồ đi giặt và trả lại quần áo sạch thơm trong vòng 8 giờ. Lozat - Hoạt động thế nào ? Lozat là dịch vụ mà các shipper sẽ đến nhà...
Top