didi

  1. hoangnam

    Ứng dụng DiDi Việt Nam là ai và các thông tin liên quan

    Càng ngày chúng ta lại còn đón tiếp nhiều ứng dụng gọi xe khác nhau tại thị trường Việt Nam, không biết ở các nước khác thì như thế nào nhưng tại Việt Nam phải công nhận một điều rằng có quá nhiều ứng dụng gọi xe khác nhau tại đây. Tại Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới thì họ có ứng...
Top