đề thi ielts

  1. lengochang

    Tải về đề thi IELTS WRITING Task 1 (Phần 1) 2017 - 2018 2019-05-04

    Đề thi IELTS WRITING Task 1 hay còn gọi là Phần 1 là đưa ra một đồ thị, bảng, đồ thị hay biểu đồ và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng tiếng bằng của chính bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, một điều gì...
  2. lengochang

    Tải về đề thi IELTS WRITING Task 2 (Phần 2) 2014 - 2015 -2016 -2017 2019-05-04

    Đề thi IELTS WRITING Task 2 hay còn gọi là Phần 2là yêu cầu viết một bài luận để phản biện về một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bạn phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết văn trang trọng. Dưới đây là tổng hợp các đề thi IELTS WRITING phần 2 tổng hợp...
Top