Đề thi IELTS WRITING Task 1 hay còn gọi là Phần 1 là đưa ra một đồ thị, bảng, đồ thị hay biểu đồ và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng tiếng bằng của chính bạn.
Bạn cũng có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, một điều gì đó hoạt động như thế nào hay mô tả một đối tượng hay một sự kiện.

Dưới đây là tổng hợp các đề thi IELTS WRITING phần 1 tổng hợp từ năm 2017 đến 2018 cập nhật chi tiết từng tháng kèm theo đó là câu trả lời mẫu để bạn tham khảo, bạn hãy tải file PDF về để luyện thi IELTS WRITING nhé.
Top