đánh giá hai phượng

  1. lengochang

    Đánh giá cá nhân về phim Hai Phượng có nên đi xem không?

    Kịch bản vô lý hết sức, bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên giữa chợ, vận chuyển trẻ em bằng tàu hoả thì thực sự là không còn gì vô lý bằng. Sống ở Cần Thơ, nhưng quay lò gạch ở Vĩnh Long, bị bắt cóc ở Trà Vinh, rồi từ Cần Thơ đi lên Sài Gòn đi theo hướng quận 2??? Địa lý trong phim gì kỳ...
Top