chèn âm thanh story

  1. lengochang

    Cách chèn nhạc vào tin (story) trên Facebook

    Hiện nay mọi người đang ưu tiên sử dụng tính năng đăng tin hay story trên Facebook để đăng tải các hình ảnh, video của mình chèn thêm nhạc, bài hát vào tin Facebook và tin được đăng chỉ hiển thị trong vòng 24h, việc tạo tin hay story trên Facebook được thể hiện với nhiều hình thức như tin bằng...
Top