ceo nadiem makarim

  1. CHENG

    Thư chia tay của CEO Nadiem Makarim gửi nhân viên GoJek sau khi làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa

    Cựu CEO GoJek Nadiem Makarim chính thức không còn quyền lực gì tại Gojek. Ông chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Joko Widodo với tư cách là bộ trưởng giáo dục và văn hóa (Mendikbud) và ông đã viết một lá thư vĩnh biệt cho tất cả nhân viên của Gojek. Lễ nhậm chức Nadiem Makarim với tư cách là Bộ...
Top