bedelivery có ứng tiền không?

  1. lengochang

    beDelivery là gì? Cước phí và cách sử dụng

    beDelivery là dịch vụ dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa bằng xe gắn máy trên ứng dụng gọi xe be thông qua việc kết nối nhu cầu giữa khách hàng và tài xế.Khách hàng có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Giao hàng để chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác và tài xế beBike ngoài việc chạy xe...
Top