baemin app

  1. hoangnam

    Hướng dẫn xem sao kê thu nhập dành tài xế Shipper Baemin

    Như anh em đã biết thì thông tin về thu nhập như tiền hoa hồng, tiền thưởng, tiền hàng, tiền nợ công ty... anh em đang chạy Baemin trước giờ vẫn xem sao kê hàng ngày ở email.Trước baemin dùng yopmail nay để bảo mật thì anh em cập nhật email để dùng. Chắc hẳn anh em mới chạy sẽ có các thắc mắc...
  2. A

    Điện thoại Xiaomi rom china đăng nhập Baemin Rider

    Em mới mua con Mi 8 SE và hiện tại đang xài rom china và không thể đăng nhập vào app Baemin Rider. ace ai có kinh nghiệm giúp em với. Hiện tại chưa đủ ngày nên em không up rom khác được Em cảm ơn
Top