[VIDEO]Hướng dẫn nhiệm vụ Võ Đang JX1 Efunvn Mobile toàn tập

volamfan

Support
Moderator
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước làm nhiệm môn phái Võ Đang trong game JX1 Efunvn Mobile trên điện thoại, các nhiệm vụ tương tự như tựa game võ lâm truyền kì 1 trước đây anh em đã từng chơi.Bao gồm các nhiệm vụ từ cấp 10 đến 90 sau đó là các nhiệm vụ cấp 120, kí danh đệ tử, nhiệm vụ 150 nếu như JX1 Efunvn Mobile có mở tính năng này.
Ở mỗi nhiệm vụ đều có video hướng dẫn thực hiện vậy nên nếu làm không được thì anh em có thể xem video để làm theo nhé.

video-huong-dan-lam-nhiem-vu-vo-dang--jx1-efunvn-mobile-toan-tap.jpg

Lưu ý trước khi làm nhiệm vụ

Với Võ Đang mọi người nên mua Thổ địa phùnhớ rương ở Tương Dương trước khi lên Võ Đang Phái nhé, bất kì môn phái nào thì khu vực môn phái đều không có Xa Phu nên chúng ta phải chạy bộ về, chúng ta có thể phù về thành và và lên lại Võ Đang Phái bằng tính năng Trở lại địa điểm cũ để tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ nhé.

map01_VD.jpg

Để đến môn phái Võ Đang bạn có 2 cách như sau:
 • Tương Dương -> Võ Đang Phái (Cổng đi chiến trường tống kim)
 • Xuống bất kì thôn nào gặp Đệ tử Võ Đang -> Về Võ Đang phái.

DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ cấp 10

 • Sẽ được phong là: Nhàn Tán Đạo Nhân.
 • Học được võ công:
  • Võ Đang Kiếm Pháp
   vodangkiemphap.gif
  • Võ Đang Quyền Pháp
   vodangquyenphap.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tử Tiêu Đại Điện, Đạo Nhất Chân Nhân.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Tử Tiêu Đại Điện (212/193) gặp Chưởng môn Đạo Nhất Chân Nhân , tiếp nhận nhiệm vụ đi học Đạo Đức Kinh , một trong những điều cơ bản để trở thành đệ tử Võ Đang.
 • Bước 2: Ra phía sau Đại Điện , đi về phía Tây, đến một bờ hồ gặp Diệp Tiếp Mỹ (213/190).
 • Bước 3: Trở về Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân sẽ hỏi bạn mấy câu (Đáp án sẽ là : C, B, B). Nếu đáp chính xác, nhiệm vụ hoàn thành, nếu chọn sai bạn có thể nhấp vào lời thoại để chọn lại đáp án.

Nhiệm vụ cấp 20

 • Sẽ được phong là: Thanh Tu Đạo Nhân.
 • Học được võ công: Thất Tinh Trận
  thattinhtran.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Phụ Mẫu Điện, Đào Thạch Môn.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Phụ Mẫu Điện (202/193) gặp Đào Thạch Môn, tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm đạo bào.
 • Bước 2:Đi vào Hỏa Lang động (240/187) phía sau núi, đánh bại bốn con Sói đỏ (188/191; 205/181; 218/199; 210/190) có thể sẽ lấy được một chiếc áo Thiên Tầm Đạo Bào bị cắn rách.
 • Bước 3: Mang áo trở lại Phụ Mẫu điện gặp Đào Thạch Môn. Ông ta rất buồn vì áo đã bị rách.
 • Bước 4: Mang áo đến Tương Dương, vào Tiệm tạp hóa (203/203) để vá lại.
 • Bước 5: Lại đi vào Hỏa Lang động, đánh bại Dã Hãn (197/178; 209/183; 219/186; 211/202; 193/199), cứu được đứa bé nó sẽ tặng cho bạn một con Thiên Tầm.
 • Bước 6: Trở lại tiệm tạp hóa gặp ông chủ, ông ta đã vá giúp cho bạn chiếc áo.
 • Bước 7: Trở lại Phụ Mẫu điện, giao áo cho Đào Thạch Môn, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 30

 • Sẽ được phong là: Tuần Sơn Đại Nhân
 • Học được võ công:
  • Kiếm Phi Kinh Thiên
   kiemphikinhthien.gif
  • Bát Cấp Nhi Phục
   batcapnhiphuc.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thập Phương điện, Từ Đại Nhạc.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Thập Phương điện (203/198) gặp Từ Đại Nhạc, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Từ Võ Đang -> Tương Dương -> đến phía Đông Phục Ngưu Sơn, đánh bại Đại Hỏa hổ (225/205; 202/207), Đại Tuyết Lang (240/193; 217/198), Đại Thanh Lang (234/199; 251/203; 225/186;217/191), có thể lấy được cỏ Họa Mi.
 • Bước 3: Lấy được năm cây cỏ Họa Mi , trở về giao cho Từ Đại Nhạc , hoàn thành nhiệm vụ.
Lưu ý:
Bạn cần phải lấy thật nhanh năm cọng cỏ và trở về giao cho Từ Đại Nhạc. Nếu bạn giao không đủ hoặc về quá thời gian thì phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.

Nhiệm vụ cấp 40

 • Sẽ được phong là: Nhập Quan Đạo Nhân.
 • Học được võ công: Thế Vân Tung
  thevantung.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Vân Tuyền.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Ra phía sau Tử Tiêu Đại Điện, đi về phía Đông, đến bờ hồ Thanh Thủy gặp Chu Vân Tuyền (219/192), tiếp nhận nhiệm vụ đi đưa thư.
 • Bước 2: Đến Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn -> Kê Quán động, gặp Nhuận nương (202/184)yêu cầu bạn đánh bại năm con Bạch Ngọc Hổ (198/182; 192/188; 210/185; 206/193; 207/180) của cô ta.
 • Bước 3: Sau khi đánh bại chúng, trở lại gặp Nhuận nương.
 • Bước 4: Lại đi vô trong động đánh Nhuận Nương Gia Hổ và Nhuận Nương Gia Báo (212/171; 202/176; 191/173; 220/183), có thể lấy được thư hồi âm (xác suất 30%).
 • Bước 5: Trở lại Võ Đang, đến Tử Tiêu Đại Điện (212/193) giao thư hồi âm cho Chưởng môn Đạo Nhất Chân Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 50

 • Sẽ được phong là: Chưởng Kinh Đạo Nhân.
 • Học được võ công: Tọa Vọng Vô Ngã
  toavongvonga.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Long Hổ điện, Đơn Tư Nam.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Long Hổ điện (213/196) gặp Đơn Tư Nam , tiếp nhận nhiệm vụ hành thiện, đi trừ gian diệt hại.
 • Bước 2: Đến Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn -> Kê Quán động -> Thiên Tâm động (nằm góc trái dưới), đánh bại tên Đầu mục Thổ phỉ Thiết Cước (189/197) sẽ lấy được một vạn lượng bạc (xác suất 30%).
 • Bước 3: Trở về Võ Đang gặp Đơn Tư Nam, phục mệnh.
 • Bước 4: Đến Tương Dương tìm Trịnh Gia Tẩu Tử (206/204), tặng hết một vạn lượng cho cô ta.
 • Bước 5: Trở về Võ Đang gặp Đơn Tư Nam, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Xuất Sư

 • Sẽ được phong là: Huyền Vũ Thần Thị.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tử Tiêu Đại Điện, Đạo Nhất Chân Nhân.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1:Đến Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân (212/193), tiếp nhận nhiệm vụ lấy 3 món bảo vật phía sau núi.
 • Bước 2: Bạn ra sau núi sẽ thấy 3 chiếc bảo rương. Cái thứ nhất (237/182) ghi rằng “ Gần đây bệnh dịch hạch đang lan tràn trong doanh trại quân Tống….”, cần phải đến Tương Dương tìm ông chủ dược điếm.
 • Bước 3: Đến Tương Dương gặp ông chủ dược điếm (201/202), biết được muốn ngăn chặn dịch bệnh cần 5 loại thuốc.
 • Bước 4: Đi lên Phục Ngưu Sơn, có thể tìm thấy Đương Quy (249/215), Hợp Hoan (226/228), Huyền Sâm (218/225), Phòng Kỷ (239/222), Chu Sa (222/228). Khi đã tìm đủ, quay về giao cho ông chủ dược điếm. Mở chiếc rương thứ nhất, bạn lấy được Ngọc Thanh Chân Kinh.
 • Bước 5: Bạn đến chiếc rương thứ 2, trên rương có ghi: “ Gấn đây khí giới chống Kim không đủ…” yêu cầu bạn đến Tương Dương Tìm thợ rèn giúp đỡ.
 • Bước 6: Gặp thợ rèn (193/201) ông ta cần thêm khoáng thạch, bạn có thể tìm thấy Từ Thiết Khoáng (177/186), Lượng Ngân Khoáng (175/192) và Xích Đồng Khoáng (183/186) đem về cho ông ta.
 • Bước 7: Bạn quay về Võ Đang mở chiếc rương thứ 2 lấy được Thượng Thanh Chân Kinh.
 • Bước 8: Đi đến chiếc rương thứ 3, trên rương viết “ Đi cảnh cáo chủ tướng Tương Dương, trừ gian diệt bạo…”, đến nha Nha Môn Tương Dương (199/200) đối thoại với tên Nha Môn Vệ Binh, biết được tên Chủ Tướng đã chui vào mật đạo sau nha môn (218/201).
 • Bước 9: Vào mật đạo sau nha môn, đánh bại tên Tương Dương Thủ Tướng (218/201), quay về rương thứ 3, lấy được Thái Thanh Chân Kinh.
 • Bước 10: Cuối cùng quay về Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần thưởng:
  • Thái Cực Thần Công
   thaicucthancong.gif
  • Vô Ngã Vô Kiếm
   vongavokiem.gif
  • Tam Hoàn Thao Nguyệt
   tamhoangthaotuyet.gif
 • Được phong làm:Huyền Võ Chân Quân.

Nhiệm vụ cấp 90

 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Võ Đang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng:
  • Thiên Địa Vô Cực
   vanlongkich.gif
  • Nhân Kiếm Hợp Nhất
   thienngoailuutinh.gif
 • Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Về Võ Đang, đến gặp đạo trưởng Lý Thiên Mục (216/196) xin học võ. Ông ta muốn bạn tìm đến sự huynh của ông ta là Chu Văn Tuyền.
 • Bước 2: Tìm đến Chu Văn Tuyền (219/192) đối thoại. Sau một hồi tranh luận, hắn ta lại kêu bạn đi gặp Lý Thiên Mục.
 • Bước 3: Đến Lý Thiên Mục thỉnh giáo, bạn học được nhiều điều và nhận lời quay lại khuyên Chu Văn Tuyền.
 • Bước 4: Khi đến gặp Chu Văn Tuyền thì hắn cũng có chuyện cần xuống núi, bạn đành phải quay lại gặp Lý Thiên Mục.
 • Bước 5: Lý Thiên Mục chỉ mới nghe kể đã đoán biết mọi sự tình, liền sai bạn xuống núi theo bảo vệ Chu Văn Tuỵền.
 • Bước 6: Từ Võ Đang đi Tương Dương -> Phục Ngưu sơn đông -> Kê Quan động ->Thiên Tâm Động (187/202) -> Phục Ngưu sơn tây (209/181), khi quay ngược vào động bạn nghe được tiếng kêu la của Chu Văn Tuyền, không ngần ngại bạn xông vào ứng cúu.
 • Bước 7: Đánh bại Lôi Quyết, cứu đươc Chu Văn Tuyền, quay về Võ đang gặp Lý Thiên Mục, hoàn thành nhiệm vụ.

Kỹ năng cấp 120 - Xuất Ứ Bất Nhiễm

Học kỹ năng

Vật phẩm
Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ

Đại Thành Bí Kíp 120
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 100 Tiền Đồng.
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.

Thông tin kỹ năng

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử


 • Bước 1: Đến núi Võ Đang gần Tương Dương phủ. Trên đường đi lên núi, bạn để ý thấy bên cạnh một cái giếng nước có một tên thị đồng của Võ Đang đang đứng khóc. Bạn mới lại gần nó hỏi thăm và được biết tên của y là Thanh Phong (196/211) do sơ ý làm chiếc Thùng gỗ dùng để lấy nước rơi xuống dưới giếng.
 • Bước 2: Khi xuống tới đáy giếng bạn mới nhận ra đó là một mê cung với tên gọi là Mê cung Tĩnh Để, và các hạ phải tìm đánh các con vật sau đây, đến khi nào tìm được cái Thùng gỗ thì thôi:
  - Trăn lớn (217/196), (193/207), (192/212)
  - Cóc lớn (204/187)
 • Bước 3: Khi có được rồi, bạn quay lại miệng giếng để lên trên, nhưng khổ thay, bờ giếng thì quá cao và thành giếng thì quá trơn, không sao mà lên được. Đừng lo, hãy sử dụng tấm bùa phép Thổ Địa Phù (cách này nhanh nhất), hoặc giả sử có quên mang theo người thì hãy đi đến cuối mê cung (206/197) sẽ có đường ra thôi. Sau đó các hạ trả lại chiếc Thùng gỗ cho tên tiểu đạo sĩ nhí Thanh Phong là xong.

Bảng chiêu thức võ công

Bảng võ công sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của Võ Đang như sau:

he-thong-chieu-thuc-vo-dang-jpg.1915

Với Võ Đang sẽ có 2 đường để bạn theo đó là Võ Đang Kiếm Pháp và Võ Đang Quyền, dựa vào bảng trên bạn có thể cộng chiêu thức để hỗ trợ đường phái bạn theo.

Tham khảo ctc.zing.vn efunvn​
 
Top