Video đào tạo hướng dẫn dành cho tài xế Now mới chạy

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
Nếu anh em chuẩn bị chạy now hoặc là tài xế mới chạy Now chưa am hiểu về quy trình đạo tạo, quy trình xử lý đơn hàng và giao cho khách ,các tính thu nhập và sử dụng ứng dụng NowDriver và cũng như các quy tắc khi chạy Now thì hãy xem chi tiết các video đào tạo của Now dành cho tài xế mới bên dưới đây nhé.

Phần 1: Thu nhập được nhận và các mục trên ứng dụng NowDriver

Phần 2: Quy trình xử lý đơn hàng và xử lý các trường hợp phát sinh


Phần 3: Quy trình thực hiện đơn hàng NowShip


Phần 4: Quy đinh, quy tắc và các lưu ý khi hoạt động


Xem thêm: Chương trình thưởng ngày tích điểm của Now dành cho shipper
 
Top