Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, ngạch Chuyên viên chính, Ngạch cán sự, Lãnh đạo cấp phòng

giaoducvietnam09

Tài xế Đồng
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚPBỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH,LỚPBỒI DƯỠNG NGẠCH CÁN SỰ, LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
· Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạobồi dưỡng công chức;· Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNVngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của BộNội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếplương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổchức thi nâng ngạch công chức;·
Căn cứ chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 củaThủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnhđạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu đảm bảo đếnhết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổivới nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêuchuẩn chức vụ lãnh đao, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; Đảm bảo đếnhết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩnchức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập củacác cán bộ, công chức, viên chức, Chúng tôi xin thông báo tuyểnsinh các khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, ngạch Chuyên viên chính, Ngạch cán sự, Lãnh đạoc ấp phòng như sau:

1. LỚPBỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN:- Viên chức làm việc ở bộ phận hành chính, đơn vị, phòng, ban, khoa chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước.- Cán bộ trong các tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước.- Các đối tượng khác có nhu cầu đi học.- Nội dung chương trình: Thựchiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV,ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. LỚPBỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữchức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trịvăn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉhoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.- Nội dung chương trình: Thựchiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV,ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. LỚPBÒI DƯỠNG NGẠCH CÁN SỰ:- Công chức ngạch cán sự và tương đươngquy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡngcông chức.- Nộidung chương trình: Thựchiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BNVngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

4. LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG:- Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương củacơ quan, đơn vị chưa qua khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.- Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, côngchức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: UBND các tỉnh, thành phố; các sở, ngànhthuộc UBND các tỉnh, thành phố và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.- Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch giữ chức vụlãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị.- Nội dung chương trình: TheoQuyết định số 1037/QÐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc banhành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

5. Lịch khai giảng: hàng tháng (Vui lòng liên hệ Sđt/ Zalo : 0902 86 86 49 (Mss. Linh, Phòng đào tạo) để được thông báo lịch học gần nhất)-
Lớp NGẠCH CHUYÊN VIÊN: 3.000.000 VNĐ/ Học viên.
- Lớp NGẠCHCHUYÊN VIÊN CHÍNH: 3.200.000 VNĐ/ Học viên.
- Lớp LÃNH ĐẠOCẤP PHÒNG: 3.500.000 VNĐ/ Học viên.
* Thời lượng học:2 tháng.* Thời gian học:Thứ 7& CN, lớp tối hoặc các ngày trong tuần.
* Hình thức học:Lớp Online hoặc Lớp tập trung.

6. Văn bằng chứng chỉ: Kếtthúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyênviên; Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, Bồi dưỡng ngạch cán sự, Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng TheoQuy định của Bộ Nội Vụ (Chứng chỉ là điều kiện cần để thi hoặcxét nâng ngạch trên toàn quốc).

7. Thời gian đăng ký và thủ tục: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký học vui lòng liên hệ CTCP Giáo Dục Việt Nam - Đường NguyễnGia Trí, P25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mobile/ Zalo: 0902 86 86 49 (Ngọc Linh, Phòng đào tạo)
Email:[email protected]
Trân trọng!
 

giaoducvietnam09

Tài xế Đồng
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚPBỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH,LỚPBỒI DƯỠNG NGẠCH CÁN SỰ, LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
· Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạobồi dưỡng công chức;· Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNVngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của BộNội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếplương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổchức thi nâng ngạch công chức;·
Căn cứ chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 củaThủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnhđạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu đảm bảo đếnhết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổivới nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêuchuẩn chức vụ lãnh đao, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; Đảm bảo đếnhết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩnchức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập củacác cán bộ, công chức, viên chức, Chúng tôi xin thông báo tuyểnsinh các khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, ngạch Chuyên viên chính, Ngạch cán sự, Lãnh đạoc ấp phòng như sau:

1. LỚPBỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN:- Viên chức làm việc ở bộ phận hành chính, đơn vị, phòng, ban, khoa chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước.- Cán bộ trong các tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước.- Các đối tượng khác có nhu cầu đi học.- Nội dung chương trình: Thựchiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV,ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. LỚPBỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữchức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trịvăn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉhoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.- Nội dung chương trình: Thựchiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV,ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. LỚPBÒI DƯỠNG NGẠCH CÁN SỰ:- Công chức ngạch cán sự và tương đươngquy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡngcông chức.- Nộidung chương trình: Thựchiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BNVngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

4. LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG:- Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương củacơ quan, đơn vị chưa qua khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.- Cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, côngchức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: UBND các tỉnh, thành phố; các sở, ngànhthuộc UBND các tỉnh, thành phố và các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.- Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch giữ chức vụlãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị.- Nội dung chương trình: TheoQuyết định số 1037/QÐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc banhành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

5. Lịch khai giảng: hàng tháng (Vui lòng liên hệ Sđt/ Zalo : 0902 86 86 49 (Mss. Linh, Phòng đào tạo) để được thông báo lịch học gần nhất)-
Lớp NGẠCH CHUYÊN VIÊN: 3.000.000 VNĐ/ Học viên.
- Lớp NGẠCHCHUYÊN VIÊN CHÍNH: 3.200.000 VNĐ/ Học viên.
- Lớp LÃNH ĐẠOCẤP PHÒNG: 3.500.000 VNĐ/ Học viên.
* Thời lượng học:2 tháng.* Thời gian học:Thứ 7& CN, lớp tối hoặc các ngày trong tuần.
* Hình thức học:Lớp Online hoặc Lớp tập trung.

6. Văn bằng chứng chỉ: Kếtthúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyênviên; Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, Bồi dưỡng ngạch cán sự, Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng TheoQuy định của Bộ Nội Vụ (Chứng chỉ là điều kiện cần để thi hoặcxét nâng ngạch trên toàn quốc).

7. Thời gian đăng ký và thủ tục: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký học vui lòng liên hệ CTCP Giáo Dục Việt Nam - Đường NguyễnGia Trí, P25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mobile/ Zalo: 0902 86 86 49 (Ngọc Linh, Phòng đào tạo)
Email:[email protected]
Trân trọng!
học lớp chuyên viên, chuyên viên chính ở đâu?
 
Top