Tại sao phân tích nhân khẩu học lại quan trọng trong kinh doanh?

bahuyenthanhquan

Tài xế mới
Nhân khẩu học là các đặc điểm của dân số đã được phân loại theo các tiêu chí riêng biệt - chẳng hạn như tuổi, giới tính và thu nhập - như một phương tiện để nghiên cứu các thuộc tính của một nhóm cụ thể. Việc nghiên cứu dữ liệu nhân khẩu học là điều cần thiết để các doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ đưa ra quyết định. Sử dụng dữ liệu này, các doanh nghiệp có thể tạo ra các chiến lược tiếp thị và các chính phủ có thể thực hiện các chính sách công.

Trong bài viết này, mình sẽ giải thích tại sao nhân khẩu học lại quan trọng trong kinh doanh và chỉ ra cách chúng được sử dụng để hiểu và hỗ trợ công chúng.
220317084301_khai-niem-nhan-khau-hoc-la-gi.jpg

Trước tiên để hiểu được những lợi ích quan trọng của việc phân tích các dữ liệu nhân khẩu học trong kinh doanh, thì bạn cần phải hiểu được nhân khẩu học là gì. Hiểu được chính xác khái niệm này thì bạn sẽ xác định rõ tính chất, đặc điểm các dữ liệu về khách hàng, để đưa ra những chiến lược kinh doanh, marketing đúng đắn nhất.

Dữ liệu nhân khẩu học có thể giúp cung cấp cơ sở để hiểu các cộng đồng như hiện tại, họ đã ở đâu và hướng đến của họ. Nó có thể là một công cụ mạnh mẽ để theo dõi sự thay đổi theo thời gian và khám phá nhu cầu hoặc sức mạnh của cộng đồng để hướng dẫn lập kế hoạch, phát triển chính sách hoặc ra quyết định.

Ví dụ, ở một số cộng đồng Wisconsin, dữ liệu về chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ đang được sử dụng để giúp hiểu sự phát triển của các nhóm dân cư đa dạng và hướng dẫn nhu cầu dịch thuật hoặc thông dịch cho những người không nói tiếng Anh.

Các cộng đồng khác đang sử dụng dữ liệu về việc làm tại địa phương và việc đi lại để cung cấp thông tin về các chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ và đào tạo việc làm.

Dữ liệu nhân khẩu học cũng có thể giúp làm sáng tỏ các đặc điểm cụ thể hoặc phẩm chất độc đáo có thể giúp “tạo nên trường hợp” cho các chương trình cộng đồng, tiếp cận cộng đồng, tiếp thị và chắc chắn cho việc viết tài liệu. Hầu hết các đơn xin tài trợ đều kêu gọi thông tin về cộng đồng, dân số hoặc đối tượng có thể được hưởng lợi từ hoạt động hoặc công việc được tài trợ.

Dữ liệu nhân khẩu học cũng có thể cho chúng ta cái nhìn sơ lược về “trước và sau” để chúng ta có thể hiểu liệu một chiến lược hoặc chính sách có thực sự tạo ra sự khác biệt hay không.

Sự sẵn có của dữ liệu cho các khu vực ở mọi quy mô có nghĩa là dữ liệu nhân khẩu học có thể được áp dụng cho các quốc gia hoặc vùng lân cận. Và nó có thể cung cấp một khuôn khổ có giá trị cho sự tham gia và đóng góp của cộng đồng. Trong các buổi lập kế hoạch và tầm nhìn cộng đồng, các nhà giáo dục Khuyến nông đã thấy người dân cộng đồng tham gia nhiệt tình như thế nào khi dữ liệu mô tả nơi họ sống và họ thường sẵn sàng tham gia và đóng góp kiến thức địa phương hơn nhiều.

Trên đây là những lợi ích hiệu quả khi áp dụng phân tích nhân khẩu học vào trong kinh doanh giúp bạn xác định được những đặc điểm nổi bật của khách hàng để đưa ra các phương pháp tiếp thị, quảng bá tốt hơn.​
 
Top