Bike TADA ra mắt bản Beta TADA-bike tại TPHCM

ngocvo

Tài xế mới
Như vậy sao bao lâu chờ đợi thì TADA đã tung ra bản thử nghiệm TADA-bike mục đích cho khách hàng trải các dịch vụ từ ứng dụng TADA bao gồm các dịch vụ chính là : TADA4 (xe 4 chỗ), TADA7 (xe 7 chỗ), TADA-taxi (xe taxi), TADA-bike (xe gắn máy) và AnyTADA (gọi xe bất kì cho dòng 4 bánh).

Ứng dụng sẽ hoạt động vào ngày 8/4/2019 và khách hàng có thể đặt xe ngay hôm nay để trải nghiệm dịch vụ đặt xe sử dụng công nghệ chuỗi khối đến từ Hàn Quốc.

3841

Một số hình ảnh ứng dụng TADA tại Việt Nam.

3843

 
Top