Sự kiện NGÀY HÈ SÔI ĐỘNG JX1 Efunvn Mobile (15/06 đến 25/06)

volamfan

Support
Moderator
Từ ngày 15/06 đến 25/06 JX1 Efunvn Mobile ra mắt sự kiện Ngày hè sôi đọng với nhiều event và quàn quà hấp dẫn đặc biệt là cơ hội nhận được kinh nghiệm để lên cấp vì vậy anh em có thể xem chi tiết sự kiện bên dưới đây để ăn event nhé.

Sự kiện NGÀY HÈ SÔI ĐỘNG JX1 Efunvn Mobile

Thời gian sự kiện:

  • - Rơi vật phẩm từ 00:00 15/06/2020 đến 23:59 22/06/2020
  • - Thời hạn ghép từ 00:00 15/06/2020 đến 23:59 25/06/2020
  • - Thời hạn sử dụng từ 00:00 15/06/2020 đến 23:59 30/06/2020

Điều kiện tham gia

  • Tất cả các nhân sỹ võ lâm

NPC

NPC.png

Các vật phẩm và công thức ghép:

thele.png

Phần thưởng

CỤM THÀNH ĐÔ, ĐẠI LÝ, PHƯỢNG TƯỜNG, LÂM AN, BIỆN KINH, DƯƠNG CHÂU

- Nước cam
  • + Nhận được 100.000 kinh nghiệm
- Nước Cam + 5 VẠN tặng Alexandra Rud
  • + Nhận được 300.000 kinh nghiệm

Hộp Quà Ngày Hè:

hopqua1.png

CỤM TƯƠNG DƯƠNG, CÔNG THÀNH CHIẾN

- Nước cam
  • + Nhận được 25.000 kinh nghiệm
- Nước Cam + 5000 lượng tặng Alexandra Rud
  • + Nhận được 75.000 kinh nghiệm
- Hộp Quà Ngày Hè:

hopqua2.png
 
Top