Tư vấn SCORM là gì? Tại sao SCORM tồn tại?

hienows

Tài xế mới
SCORM là viết tắt của Sharable Content Object Reference Model, là một tiêu chuẩn dùng để thiết kế các khóa học eLearning, ra đời năm 1999, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thực hiện trong chương trình ADL (Advanced Distributed Learning).
Cách dễ hiểu nhất về SCORM là nó là một ngôn ngữ chuẩn để giúp các khóa học eLearning của doanh nghiệp giao tiếp với phần mềm đào tạo trực tuyến LMS hỗ trợ tiêu chuẩn này. Ngôn ngữ này giúp phần mềm LMS hiểu những gì khóa học muốn truyền đạt và những thông tin mà nó thu thập được từ những tương tác của người học với khóa học.
Ứng dụng SCORM cung cấp cho các công ty khả năng sử dụng các khóa học của họ trên các phần mềm LMS khác nhau, miễn là phần mềm đó hỗ trợ tiêu chuẩn này, thay vì phải thiết kế và tùy chỉnh khóa học mỗi lần áp dụng trên phần mềm LMS.
Nếu bạn đã thực hành eLearning đủ lâu, bạn sẽ hiểu rằng khóa học là một phần quan trọng nhưng chưa đủ. Các công ty cũng cần một nền tảng để triển khai các khóa học eLearning cho nhân viên, đó là phần mềm LMS.
Sâu xa hơn, có rất nhiều yếu tố liên quan đến SCORM mà bạn phải tính đến để tối ưu hóa việc triển khai khóa học trên công cụ để dạy học trực tuyến LMS; nhưng đến thời điểm hiện tại và được đề cập trong bài viết này, bạn có thể hiểu rằng SCORM được sinh ra để giảm bớt sự phức tạp của việc thiết kế và triển khai các khóa học phần mềm LMS thành các hoạt động đào tạo trực tuyến.
Các phiên bản phổ biến hiện tại của SCORM?
Cho đến nay, tiêu chuẩn SCORM có các dạng phổ biến như SCORM 1.1, SCORM 1.2 và SCORM 2004.
Mỗi phiên bản của SCORM có các yêu cầu kỹ thuật và ưu điểm riêng biệt. Do đó, điều rất quan trọng là bạn phải hiểu phần mềm LMS công ty của bạn hiện đang hỗ trợ phiên bản SCORM nào để bạn có thể chọn tiêu chuẩn phù hợp để thiết kế khóa học của mình.
Phiên bản mới nhất của đào tạo nội bộ SCORM được thiết kế dành cho lĩnh vực giáo dục, để đáp ứng các yêu cầu phức tạp của các khóa học được thiết kế bởi các khóa học trong lĩnh vực này. Nhưng đối với lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp, phiên bản SCORM 1.2 là một giải pháp vừa đủ để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, đó là lý do tại sao SCORM 1.2 là phiên bản được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi hiện nay.
 
Top