hocthilaixeoto

Tài xế Đồng

Nội dung thi lý thuyết và phần thi sát hạch được thay đổi​Kỳ Thi Tốt Nghiệp:
  • Thi lý thuyết luật giao thông.
  • Thi trải nghiệm thực tế lái xe trên phần mềm mô phỏng 3D.


Kỳ Thi Sát Hạch:
  • Thi sát hạch lý thuyết luật giao thông.
  • Thi sát hạch vận hành thực tế lái xe trên phần mềm mô phỏng 3D.
  • Thi sát hạch trên 11 bài sát hạch sa hình.
  • Thi sát hạch lái xe trên đường trường.


Học lái xe ô tô sẽ có những thay đổi nhiều

Học lái xe ô-tô sẽ có những thay đổi nhiều
 
Top