Nguyên tắc đặt tên nhân vật, bang phái trong JX1 Efunvn Mobile

volamfan

Support
Moderator
Bạn đang chơi game JX1 Efunvn Mobile thì khi khởi tạo nhân vật, đặt tên tài khoản đăng nhập và đặt tên bang hội thì hãy nhớ những quy tắc đặt tên bên dưới đây để tránh bị khóa tài khoản hoặc bị lỗi không đặt tên được nhé.

dat-ten-nhan-vat-trong-JX1 Efunvn Mobile.jpg

Nguyên tắc đặt tên đúng trong JX1 Efunvn Mobile như sau:
  1. Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.
  2. Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
  3. Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
  4. Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Võ Lâm Truyền Kỳ cũng như của Công ty phát hành.
  5. Nghiêm cấm đặt mọi tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật hoặc bang phái sở hữu tên đó) có liên quan đến các thành viên trong Công ty EFUNVN hay bản thân Công ty EFUNVN.
  6. Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.
  7. Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.
Nếu anh em nào đặt tên sai vi pham sẽ bị xóa bỏ nhân vật, tài khoản hay giải tán bang phái. Thậm chí trong trường hợp nặng hơn, Efun có thể sẽ khóa tài khoản của người vi phạm và sẽ khước từ mọi khiếu nại hay đòi bồi thường trong trường hợp này.
 
Top