Modbus là gì? Modbus mang lại lợi ích gì cho chúng ta?

huehuynh

huehuynh

Tài xế Đồng
Trong thời đại 4.0 như hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp hóa, tự động hóa. Điều này đòi hỏi các thiết bị công nghiệp phải đạt yêu cầu tối ưu, đặc biệt là yêu cầu về Modbus. Vậy Modbus là gì và Modbus có thể làm gì cho các ứng dụng của chúng ta?
Giao thức Modbus được phát triển vào năm 1979 bởi Modicon, Incorporated; dành cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp và bộ điều khiển lập trình Modicon. Nó đã trở thành một phương pháp tiêu chuẩn công nghiệp; để chuyển thông tin I / O rời rạc / tương tự và đăng ký dữ liệu giữa các thiết bị giám sát và kiểm soát công nghiệp. Modbus hiện là giao thức miền công khai, được chấp nhận rộng rãi; yêu cầu phải có giấy phép, nhưng không yêu cầu trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu của nó.
 

Đính kèm

Top