Mình có kits test Humasis giá 135k cho ae sử dụng đây

Top