Lỗi tải chứng từ Offline không thành công trên dịch vụ công (DVC)

tranthanhoi

Tài xế Đồng
dIxngET.jpg
Cuối năm mà dvc như ri là răng hề.khi chiều gửi vèo vèo mà tối thì hấn ngủ đạ sớm
 

tunganhle

Tài xế mới
Bên kho bạc nhà nước đang fix lỗi, phần này anh chị lên trang DVC để nhập bằng tay để đi được chứng từ KBNN hoặc đợi bên đó fix lỗi xong nhé
 
Top