KTOVN.COM l Chênh lệch đẳng cấp, Trường Sinh thắng knock-out dễ dàng Sông Danh với đòn "middle kick" tại Tứ Kết Giải đấu MMA Dragon Fight League (DFL)

ktochaua

Tài xế Đồng
KTOVN.COM l Chênh lệch đẳng cấp, Trường Sinh thắng knock-out dễ dàng Sông Danh với đòn "middle kick" tại Tứ Kết Giải đấu MMA Dragon Fight League (DFL). l Liên Phong MMA x KTO Châu Á.


Võ đường Liên Phong MMA x KTO Châu Á: Đối Tác Thương Hiệu độc quyền năm 2023.#lienphongmma #ktochaua #mma #vothuat #ktovn #johnnytringuyen #tranquangloc #lionchampionship2023 #dragonfightleague #dfl #reels #shorts
 
Top