Khung xe nâng TEU 2 tấn

XenangTEU

Tài xế mới
Xe nâng điện 2 tấn 4m là khung nâng được nhiều doanh nghiệp sử dụng, một số loại hàng hóa nhẹ thường sử dụng khung nâng loại này để tăng hiệu quả sử dụng, chất xếp kho hàng hóa.

Xe nâng điện 2 tấn 5m, khung nâng 5m thường dùng cho các loại hàng hóa nhẹ, gia tăng hiệu quả chất xếp hàng hóa, khung nâng 5m có hai loại là khung nâng chui container và khung nâng bình thường, khung chui container 5m 2 loại 3 khung nâng hoặc 2 khung nâng.

Loại 3 khung nâng có thể làm việc trong container chiều cao 2670mm, loại 2 khung không thể vào lấy hàng trong container. Đây là đặc điểm rất quan trọng, khách hàng cần phải đặc biệt chú ý để chọn mua đúng loại khung nâng mình cần, tránh mất thời gian và chi phí.
 
Top