Khoản 2 Mục 4 ...Nghị Quyết 42/CP-TTg

Lemylinh

Tài xế Đồng
Nghị Quyết số 42/CP-TTg về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng tạm dừng công việc do dịch covid-19.
Tại nghị quyết số 42/CP-TTg của chính phủ về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 phải dừng công việc lao động. Do đó chính phủ đã hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn này bằng Gói AN SINH XÃ HỘI 62.OOO tỷ đang được triển khai cả nước.Trong đó có cả người lao động không có hợp động lao động.
IMG_20200421_224649.jpg

Ảnh: Trích Nghị Quyết 42
Nghị Quyết Số 42/CP-TTg của chính phủ có quy định tại khoản 4 Mục 2 của nghị quyết nêu rõ " hỗ trợ người không có ký kết hợp động sẽ được hỗ trỗ 1triệu/1tháng'"
IMG_20200421_224539.jpg

Ảnh Cắt: Nghị Quyết 42/CP-TTg
 
Top