Hướng dẫn sử dụng tính năng Điều chỉnh đơn hàng cho shipper ShopeeFood

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
Trong trường hợp khi khách hàng đặt đồ ăn mà bị sai món, hết món, sai giá... mà anh em chưa biết cách điều chỉnh lại đơn hàng như thế nào thì xem qua các bước hướng dẫn bên dưới đây nhé.

1/ TRƯỜNG HỢP ĐỐI TÁC NHẬN THÔNG TIN THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG TỪ QUÁN

Khi nhận thông báo thay đổi thông tin đơn hàng trên App, Đối tác vui lòng thực hiện đầy đủ theo các bước sau:
  • Bước 1 – Nhận thông tin cập nhật đơn, xem chi tiết đơn hàng (hết món, sai giá)
  • Bước 2 – Liên lạc trực tiếp qua điện thoại và hướng dẫn Khách xác nhận thay đổi đơn hàng
  • Bước 3 – Chờ Khách xác nhận qua tin nhắn trên App Khách
  • Bước 4 – Thực hiện đơn hàng theo thông tin Khách xác nhận
Sau đây là hướng dẫn chi tiết các bước trên giao diện App ShopeeFood Driver (App của Đối tác)

Bước 1 – Khi Quán điều chỉnh đơn hàng (hết món/sai giá), App Đối tác sẽ hiện thông báo “Đơn hàng [Mã đơn] có sự thay đổi món từ quán. Vui lòng kiểm tra thông tin trên đơn và báo khách”

image-38.png

Hình: Giao diện thông báo chi tiết đơn hàng đã thay đổi từ quán​

Đối tác cần lập tức bấm vào thông báo “Kiểm tra đơn” hoặc mở phần chi tiết đơn hàng (Vào mục “Đang làm”) để xem sự thay đổi đơn hàng (hết món, sai giá)image-24.png

Hình: Chi tiết cập nhật về tình trạng hết món hoặc món giá sai giá​

Bước 2 – Đối tác lập tức liên hệ với Khách qua điện thoại:

  • Thông báo với Khách về sự thay đổi trên đơn hàng: tên món, giá mỗi món và đặc biệt Tổng tiền Khách cần trả, nhắc Khách chú ý phần mã giảm giá/khuyến mãi Khách dùng trước đó có thể không sử dụng được vì lý do thay đổi món/giá
  • Hướng dẫn Khách vào phần tin nhắn trên App Khách để xác nhận “Đồng ý” hay “Hủy”


image-36.png

Hình: Thông tin đơn hàng được cập nhật​

Bước 3 – Chờ khách xác nhận qua tin nhắn App Khách

Bước 4 – Thực hiện đơn hàng theo thông tin Khách đã xác nhận

1. Khách chọn “Đồng ý” tiếp tục đơn hàng trên App khách

App Đối tác sẽ hiện thông báo “Đơn hàng [Mã đơn] đã được khách đồng ý tiếp tục. Bạn có thể nhận món từ quán”. Đối tác vui lòng bấm vào “Đồng ý” và xem lại chi tiết đơn hàng ở mục “Đang làm”, tiến hành lấy hàng như một đơn bình thường

image-48.png

2. Khách chọn “Hủy” trên App của khách​


Hệ thống sẽ thông báo trên App Đối tác “Đơn hàng [Mã đơn] của bạn đã bị hủy bởi người đặt. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này” và Đối tác được tiếp tục nhận đơn mới bình thường

image-37.png

Hình: Thông báo đơn hàng đã bị hủy từ khách​

3. Khách không xác nhận sau 05 phút kể từ thời điểm Đối tác đã gọi điện thông báo và hướng dẫn Khách xác nhận đơn hàng

Trong trường hợp này , Đối tác có thể lựa chọn “Hủy” trên App Đối tác và chọn đúng lý do “Khách không xác nhận sau 5 phút trong trường hợp tài xế đã cập nhật đơn” và được phép tiếp tục nhận đơn mới bình thường. Nếu Đối tác chọn sai lý do “Hủy”, tài khoản Đối tác có thể bị tạm dừng đơn theo quy định đã ban hành

image-28.png

Hình: Thông báo đơn hàng đã hủy từ khách​

2/ ĐỐI TÁC GIAO NHẬN TỰ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN HÀNG

Khi biết thông tin về sự thay đổi về hết món hoặc sai giá từ Quán, tài xế ShopeeFood cần chủ động thực hiện các đúng theo quy trình sau:
  • Bước 1 – Gọi điện thoại thông báo với Khách về sự thay đổi thông tin đơn hàng, hướng dẫn khách luôn kiểm tra tin nhắn sau cuộc gọi với Đối tác
  • Bước 2 – Tiến hành chỉnh sửa thông tin đơn hàng cho phù hợp sau khi trao đổi với Khách
  • Bước 3 – Chờ Khách xác nhận thông qua tin nhắn trên App Khách
  • Bước 4 – Thực hiện đơn hàng theo thông tin xác nhận từ Khách
Sau đây là hướng dẫn chi tiết mô phỏng giao diện trên App Đối tác trong 02 trường hợp cụ thể có thể xảy ra hết món và sai giá

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HẾT MÓN

image-29.png
1. Đối tác vào mục “Đang làm” trên App của Đối tác – Hình 1
2. Chọn “Chỉnh sửa đơn (sai giá, hết món)” – Hình 2
Trước khi tiến hành chỉnh sửa, Đối tác BẮT BUỘC phải gọi điện thông báo cho Khách trước
Nếu không liên hệ với Khách hệ thống KHÔNG cho phép điều chỉnh đơn hàng

image-30.png
3. Bấm “Xóa” món (Hình 3)
4. Chọn lý do muốn xóa món (Hình 4)

image-31.png
image-32.png
5. Bấm “Xác nhận và tiếp tục” khi đã chỉnh sửa đơn hàng (Hình 5)
6. Bấm “Lưu và báo khách qua chat” để hoàn tất việc chỉnh sửa đơn hàng (Hình 6)

image-46.png
7. Gọi điện hướng dẫn Khách xác nhân đơn hàng qua tin nhắn trên App Khách (Hình 7)
8. Chờ xác nhận từ Khách và thực hiện tiếp tục đơn hàng (Hình 8)

image-34.png

9. Khách không xác nhận sau 05 phút kể từ thời điểm Đối tác đã gọi điện thông báo và hướng dẫn Khách xác nhận qua tin nhắn App. Đối tác có thể lựa chọn “Hủy” và chọn ĐÚNG LÝ DO (Hình 9)

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SAI GIÁ

Đối tác tiến hành liên lạc với Khách thông báo về tình trạng sai giá (nếu có), nếu khách đồng ý với các thông tin cập nhật thì vào mục “Đang làm” chụp hình hóa đơn về Tổng đài (CC) báo về tình trạng sai giá món

image-40.png
image-41.png
1. Vào mục “Đang làm” (Hình 1)
2. Chọn “Chỉnh sửa đơn (sai giá, hết món) (Hình 1)
3. Chọn “Sai giá” (Hình 2)
4. Bấm “Chụp hình” và Gửi (Hình 3, 4)

NHỮNG ĐIỂM CHÚ Ý TÍNH NĂNG “ĐIỀU CHỈNH ĐƠN HÀNG”

Nếu Đối tác không thực hiện cuộc gọi đến Khách, hệ thống sẽ liên tục hiện thông báo để nhắc nhở Đối tác
Đối tác chỉ chỉnh sửa được đơn hàng khi ĐÃ GỌI ĐIỆN cho Khách (Hình 1)

image-43.png
Nếu đơn hàng đang đợi xác nhận từ Khách trong thời gian 5 phút thì bạn không thể thao tác chỉnh sửa đơn hàng

image-44.png
Bạn không có quyền sửa đơn do đơn đã được xác nhận bởi quán hoặc hệ thống không hỗ trợ sửa đơn với đơn này”

image-45.png
Ghi chú thêm:
– Tính năng mới “CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG” hiện tại chỉ cho phép “Xóa” nếu hết món
– Cho phép thay đổi giá tiền mỗi món, số lượng mỗi món, thêm món mới sẽ cập nhật ở các lần tới

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top