Ngũ Độc Hướng dẫn nhiệm vụ phái Ngũ Độc Võ Lâm Việt Mobile từ A tới Z

volamfan

Support
Moderator
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước làm nhiệm môn phái Ngũ Độc hệ Mộc hay còn gọi tắt là 5 Độc trong game Võ Lâm Việt trên điện thoại, các nhiệm vụ tương tự như tựa game võ lâm truyền kì 1 trước đây anh em đã từng chơi.Bao gồm các nhiệm vụ từ cấp 10 đến 90 sau đó là các nhiệm vụ cấp 120, kí danh đệ tử, nhiệm vụ 150 nếu như Võ Lâm Việt có mở tính năng này.

nhiem-vu-mon-phai-ng*-doc-vo-lam-viet-mobile.jpg

Lưu ý trước khi làm nhiệm vụ

Khi làm nhiệm vụ mọi người nên mua Thổ địa phùnhớ rương ở Lâm An trước khi lên Ngũ Độc Giáo Phái nhé, bất kì môn phái nào thì khu vực môn phái đều không có Xa Phu nên chúng ta phải chạy bộ về, chúng ta có thể phù về thành và và lên lại Côn Lôn Phái bằng tính năng Trở lại địa điểm cũ nhắm tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ nhé.

Để về môn phái Đường Môn bạn có 2 cách như sau:
 • Lâm An -> Long tuyền thôn -> Đường Môn
 • Xuống bất kì thôn nào gặp Ngũ độc tán nhân -> Về Ngũ Độc Phái

Danh sách các nhiệm vụ


Nhiệm vụ cấp 10

 • Sẽ được phong là: Đoạt Hồn Tán Nhân.
 • Học được võ công:
  • Ngũ Độc Đao pháp
   ngudocdaophap.gif
  • Ngũ Độc Chưởng pháp
   ngudocchuongphap.gif
  • Cửu Thiên Cuồng Lôi
   cuuthiencuongloi.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mặc Thù trại, chủ trại Độc Nha.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Mặc Thù trại gặp Độc Nha (186/195), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, theo hướng Đông-Bắc), đánh Nhện (89/182; 88/190; 90/198; 98/195; 108/190; 117/193). Đương nhiên bạn không phải đánh tất cả các con ở các tọa độ trên, mà chỉ cần đánh đủ 10 con là được.
 • Bước 3: Sau khi bắt được 10 con nhện, đến Long Tuyền thôn, vào Dược điếm (196/203) mua 10 bao Tín Thạch.
 • Bước 4: Trở về giao cho Độc Nha, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 20
 • Sẽ được phong là: Thôi Mệnh Sứ giả.
 • Học được võ công:
  • Xích Diệm Thực Thiên
   xichdiemthucthien.gif
  • Tạp Nan Dược Kinh
   tapnanduockinh.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh (220/209), tiếp nhận nhiệm vụ truy sát bọn La Tiêu Thất Quỷ.
 • Bước 2: Bạn có 2 cách đến La Tiêu Sơn, một từ Lâm An phủ -> La Tiêu Sơn (đường góc phải, ở dưới), hai là từ Long Tuyền thôn đi theo hướng bắc. Đánh bảy tên Sắc Quỷ (245/166; 247/170; 241/169; 231/159; 225/162; 228/166; 232/169), đánh bại chúng sẽ lấy được bảy cái đầu người.
 • Bước 3: Mang đầu người về gặp Bạch Doanh Doanh phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 30
 • Sẽ được phong là: Hắc Ám Diêm La.
 • Học được võ công:
  • U Minh Khô Lâu
   uminhkholau.gif
  • Vô Hình Độc
   vohinhdoc.gif
  • Bách độc Xuyên Tâm
   bachdocxuyentam.gif
  • Băng Lam Huyền Tinh
   banglamhuyentinh.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Xích Yết trại chủ Đồ Dị.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Xích Yết trại gặp Đồ Dị (169/184), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn, đánh bại những tên phản tặc (146/183) tại khu vực này, sẽ có cơ hội lấy lại Mộc Hương Đỉnh, sau đó trở về phục mệnh.
 • Bước 3: Trở lại Xích Yết trại, giao Mộc Hương Đỉnh cho Đồ Dị , phát hiện đây là Mộc Hương Đỉnh giả.
 • Bước 4: Trở lại Vũ Di sơn, lần này phải đánh tên Phản Tặc Đầu Mục(145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.
 • Bước 5: Mang Mộc Hương Đỉnh thật Về giao cho Đồ Dị , hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 40
 • Sẽ được phong là: Vô Động La Sát.
 • Học được võ công:
  • Vạn Độc Thực Tâm
   vandocthuctam.gif
  • Xuyên Y Phá Giáp
   xuyenyphagiap.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Kim Xà trại chủ Vân Bất Tà.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà (155/170), nhận nhiệm vụ. Vân Bất Tà đã rất cẩn thận dặn dò bạn rằng: chỉ có Xạ Hương mới có thể khống chế được Mãng Xà.
 • Bước 2: Đến Hiệu Thuốc (221/192) ở Dương Châu để mua Xạ Hương.
 • Bước 3: Về Ngũ Độc giáo, vào Kim Xà Trạch đánh ba con Nhãn Kính Vương Mãng Xà (118/140; 117/139; 116/139) và bắt 1 con đem về.
 • Bước 4: Trở về Kim Xà trại giao rắn cho Vân Bất Tà , hoàn thành nhiệm vụ. (145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.
Nhiệm vụ cấp 50
 • Sẽ được phong là: Cô Độc Tôn Giả.
 • Học được võ công:
  • Xuyên Tâm Độc Thứ
   xuyentamdocthich.gif
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thanh Ngô trại chủ Thang Bật.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Thanh Ngô trại gặp Thang Bật (200/201), nhận nhiệm vụ đi Vũ Di Sơn lấy lại Ngọc San Hô.
 • Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn (188/231), vào Ngọc Hoa động, đánh bại hai tên Lưu Khấu (229/201; 195/176) biết được Ngọc San Hô đã bị bọn cướp ở La Tiêu Sơn lấy đi.
 • Bước 3: Đến Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn vào Nghiệt Long động, tìm tên Ăn Cướp (237/216), đánh bại hắn sẽ lấy lại được Ngọc San Hô.
 • Bước 4: Mang Ngọc San Hô về giao cho Thang Bật, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Xuất Sư
 • Sẽ được phong là: U Minh Quỷ Sứ.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân (220/166), tiếp nhận nhiệm vụ lấy lại một món báu vật của bổn môn.
 • Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, đường góc trên, bên phải hướng), vào Dương Giác Động đánh Nhạn Đẵng phái đệ tử (206/184). Ở đây có khoang bốn đến năm tên đệ tử Nhạn Đẵng phái, sau khi đánh bại lũ đệ tử thì Chưởng môn của chúng sẽ xuất hiện (206/184). Đánh bại tên Chưởng môn lấy được Từ Độc Chu .(có thể sau khi đánh chết tên Chưởng môn, bạn không lấy được vật phẩm liền, nên bạn cứ kiên trì đánh chúng đến chừng nào lấy được mới thôi).
 • Bước 3: Về Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân , hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn
 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần Thuởng:
  • Thiên Cương Địa Sát
   thiencuongdiasat.gif
  • Chu Cáp Thanh Minh
   chucapthanhminh.gif
  • Ngũ Độc Kỳ Kinh
   ngudockykinh.gif
 • Được phong làm: U Minh Quỷ Vương.
Nhiệm vụ cấp 90
 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Ngũ Độc ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng:học được Âm Phong Thực Cốt
  amphongthuccot.gif
  , Huyền Âm Trảm
  huyenamtram.gif
  , Đoạn Cân Hủ Cốt
  doancanhucot.gif
  . Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân (206/203), biết được hắn ta trúng phải độc Âm Dương Tiếu của Vân Bất Tà, bạn quyết tâm tìm cho ra sự thật.
 • Bước 2: Đến Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại (155/170), gặp Vân Bất Tà định đòi hắn đưa thuốc giải thì bị nhờ đi đưa thư. Không thành vấn đề, người tốt luôn biết giúp đỡ người khác.
 • Bước 3: Đến Thành Đô -> Đường Môn vào Y Dược phòng (515/322), gặp Đường Dã trao cho ông ta bức thư. Biết được âm mưu quá nham hiểm của Vân Bất Tà, bạn không thể tha cho hắn được.
 • Bước 4: Trở lại Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà.
 • Bước 5: Đánh bại Vân Bất Tà, mang thuốc giải về Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân , hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử
 • Bước 1: Từ Lâm An Phủ, đi xa phu tới Long Tuyền Thôn. Đi theo hướng đông-nam. Khi đã vào đến Ngũ Độc giáo thì đi tìm tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (188/231)đứng gần lối đi sang Võ Di Sơn, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Sau đó đi vào Mê Cung Nhập Môn (210/218)của Ngũ Độc Giáo, tìm và giết đủ 5 con vật sau đây, sau khi giết chúng có thể nhận được các Sợi lông chim Khổng tước.
  • Độc mãng (161/195), (236/159) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ nhất.
  • Bò cạp chúa (257/193), (199/198) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ hai.
  • Nhện độc (264/188) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ ba.
  • Cóc đỏ (203/158) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ tư.
  • Thằn lằn (181/183), (276/176) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ năm.
 • Bước 3: Sau đó mang 5 sợi lông chim này giao cho tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (171/186) ở ngay cửa động là xong.

Bảng hệ thống chiêu thức võ công


he-thong-chieu-thuc-ng*-doc.jpg

Với Ngũ Độc giáo thì bán sẽ đi theo 2 đường phái chính là Ngũ Độc Đao Pháp và Ngũ Độc Chưởng Pháp, mỗi trường phái có ưu điểm riêng tuy nhiên bạn sẽ cộng thêm vào bùa chú sao cho phù hợp để có thể làm giảm kháng của đối phương, ngũ độc 1 trong các phái rất đáng sợ khi solo.

Tham khảo ctc.zing.vn​
Bài viết đang cập nhật...
 
Top