Cái Bang Hướng dẫn nhiệm vụ phái Cái Bang Võ Lâm Việt Mobile từ A tới Z

volamfan

Support
Moderator
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước làm nhiệm môn phái Cái Bang hệ Hỏa trong game Võ Lâm Việt Mobile trên điện thoại, các nhiệm vụ tương tự như tựa game võ lâm truyền kì 1 trước đây anh em đã từng chơi.Bao gồm các nhiệm vụ từ cấp 10 đến 90 sau đó là các nhiệm vụ cấp 120, kí danh đệ tử, nhiệm vụ 150 nếu như Võ Lâm Việt có mở tính năng này.

Lưu ý trước khi làm nhiệm vụ

Khi làm nhiệm vụ mọi người nên mua Thổ địa phùnhớ rương ở Tương Dương trước khi lên Cái Bang Phái nhé, bất kì môn phái nào thì khu vực môn phái đều không có Xa Phu nên chúng ta phải chạy bộ về, chúng ta có thể phù về thành và và lên lại Cái Bang Phái bằng tính năng Trở lại địa điểm cũ nhằm tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ nhé.

wkxffTk.jpg

Để đến môn phái Cái Bang Phái bạn có 2 cách như sau:
 • Dương Châu -> Cái Bang phái
 • Xuống bất kì thôn nào gặp Đệ tử Cái bang -> Về Cái Bang phái.
Xem thêm: Các điểm nhớ rương trong Võ Lâm Việt Mobile

Danh sách nhiệm vụ

Nhiệm vụ cấp 10
 • Sẽ được phong là: Chấp Đại Đệ tử.
 • Học được võ công:
  • Cái Bang Bổng pháp
   caibangbongphap
  • Cái Bang Chưởng pháp
   caibangchuongphap
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Bang chủ Hà Nhân Ngã
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231), tiếp nhận nhiệm vụ đi mua rượu.
 • Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), nhấp vào lời thoại. Mua được bốn loại rượu , duy chỉ có Huệ Tuyền tửu thì vừa bán cho Túy Bán Tiên mất rồi!
 • Bước 3: Nhìn sang bên cạnh thấy Túy Bán Tiên đang đứng uống rượu, trả lời đúng ba câu hỏi sẽ nhận được Huệ Tuyền Tửu (Đáp án chính xác là : C, B, D).
 • Bước 4: Mang năm loại rượu về giao cho Bang chủ Hà Nhân Ngã , hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 20
 • Sẽ được phong là: Chấp Bát Đệ tử.
 • Học được võ công: Hóa Hiểm Vi Di
  hoahiemvidi
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đệ tử Cái Bang.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến tọa độ (184/223) thì bạn gặp đệ tử Cái Bang , nghe kể về tên Mạnh Viễn Tài cậy thế thúc thúc của hắn làm Trưởng lão nên rất hống hách.
 • Bước 2:Đến một khu rừng nhỏ ở phía Bắc, đánh bại Mạnh Viễn Tài (191/190).
 • Bước 3: Đến phía Tây Quảng trường gặp Chấp Pháp Trưởng lão Mạnh Thương Lương (194/236) định xin tạ lỗi nhưng không những không bị trách phạt mà còn được thăng làm đệ tử cấp 20, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 30
 • Sẽ được phong là: Chấp Bổng Đệ tử.
 • Học được võ công:
  • Giáng Long Chưởng
   gianglongchuon
  • Đả Cẩu Trận
   dacautran
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến gặp Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh (190/226), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đi Dương Châu đến Tứ Vọng đình tìm Triệu Đà chủ (213/177). Ông ta kể cho bạn nghe về những điều kỳ lạ ở Thục Cương Sơn.
 • Bước 3: Đến Thục Cương Sơn, phát hiện ra ba tên Phục binh người Kim (229/155; 228/170; 243/182), đánh bại một trong ba tên đó, sẽ xuất hiện dòng chữ : “Đánh bại Kim binh, cứu được đệ tử Cái Bang”.
 • Bước 4: Trở lại Dương Châu nói chuyện với Triệu Đà Chủ , nhận được sách.
 • Bước 5: Trở lại Tổng đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, giao sách, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ cấp 40
 • Sẽ được phong là: Long Đầu Đệ tử.
 • Học được võ công: Hoạt Bất Lưu Thủ
  hoatbatluuthu
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Truyền Công Trưởng lão Ngụy Liễu Ông.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến gặp Ngụy Liễu Ông (191/241), nhiệm vụ đi tiêu diệt bọn sát thủ!
 • Bước 2: Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn -> Long Cung động (217/184), trong đó có hai tên Kim Quốc Thích Khách (226/183; 178/195), đánh bại chúng sẽ có cơ hội lấy được một bức thích sát mật hàm.
 • Bước 3: Mang bức thích sát mật hàm về giao cho Ngụy Liễu Ông . Sau đó nhận tiếp nhiệm vụ mang bức mật hàm này đi Dương Châu giao cho Khu Mật sứ Trương Tuấn.
 • Bước 4: Đến Dương Châu gặp Trương Tuấn (200/197), đưa bức mật hàm cho ông ta.
 • Bước 5: Trở lại Cái Bang báo tin cho Ngụy Liễu Ông, hoàn thành nhiệm vụ
Nhiệm vụ cấp 50
 • Sẽ được phong là: Đại Long Đầu.
 • Học được võ công:
  • Bổng Đả Ác Cẩu
   bongdaaccau
  • Hàng Long Hữu Hối
   hanglonghuuhoi
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Bang chủ Hà Nhân Ngã.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231), tiếp nhận nhiệm vụ mang bức địa đồ Trung Nguyên hiến tặng cho triều đình.
 • Bước 2: Đến Hoàng cung ở Lâm An, vệ binh của Hoàng cung sẽ ngăn bạn lại vì bạn không có thông hành lệnh nên không thể vào Hoàng cung.
 • Bước 3: Đi Đi tìm Trương Tuấn (185/213) tại Lâm An, sau khi đối thoại, bạn sẽ có được Hoàng Cung Thông Hành Lệnh Bài.
 • Bước 4: Trở lại Hoàng cung, gặp vệ binh (204/200), sẽ thấy xuất hiện dòng chữ: “Lệnh bài này là thật, được phép đi vào Hoàng Cung”. Đi vào Hoàng cung! Bạn không thể gặp được Hoàng thượng nên giao bức địa đồ cho Tào Công Công ! Sau đó bạn sẽ được đưa ra khỏi Hoàng cung.
 • Bước 5: Trở lại chỗ Trương Tuấn đối thoại, Trương Tuấn cho biết Tào Công Công chính là nội gián của Kim Quốc. Tình thế thật là cấp bách!
 • Bước 6: Quay trở lại Hoàng cung. Lần này vì đã được dặn trước nên bọn vệ binh sẽ không cho bạn vào Hoàng cung. Hãy đi qua cổng bên, tìm một tên Tiểu Thái Giám (204/200), nhấp vào lời thoại… bạn hối lộ 10 lượng bạc, hắn sẽ cho biết Tào Công Công hiện đang ở trong Ngự Hoa Viên.
 • Bước 7: Đi Vào Ngự Hoa Viên, phía sau hòn non bộ là một mật đạo, Tào Công Công (211/187) vừa trong thấy bạn đã hoảng hốt gọi vệ binh đến bảo hộ. Bạn đánh bại đám vệ binh, sau đó bắt luôn Tào Công Công, lấy lại bức địa đồ Trung Nguyên.
 • Bước 8: Chú ý: Bạn phải đánh các tên Đội Trưởng Vệ Binh đến khi nào có thông báo của hệ thống mới bắt tên Tào Công Công trả lại tấm địa đồ.
 • Bước 9: Trở lại đối thoại với Trương Tuấn giao bức địa đồ Trung Nguyên cho ông ta, nhờ ông ta trình tận tay Hoàng thượng.
 • Bước 10: Trở lại Cái bang, gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Xuất Sư
 • Sẽ được phong là: Tiêu Dao Thần Cái.
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1:Đến gặp Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng (189/236), tiếp nhận nhiệm vụ đi lấy 9 cái túi vải.
 • Bước 2: Vào Tường Vân Động (trong cùng bên phải của Cái Bang). Chú ý : ở nhiệm vụ này, ở các rương cần chìa khóa để mở, bạn có thể đánh bại quái vật tương ứng để nhận chìa khóa nhiều lần. Ví dụ: sau khi đã mở rương bạn có thể quay lại đánh Hổ Quyền lần nữa để lấy chìa khóa ra mở rương, cho đến khi bạn nhận được 2 cái túi thì thôi.
 • Bước 3: Tầng thứ nhất: Đánh bại Hổ Quyền (214/188) lấy được chìa khóa, mở rương (221/193) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.
 • Bước 4: Tầng thứ hai: Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (201/195;210/188), sau khi mở rương chỉ lấy được 1 cái túi vải (hoặc không có).
 • Bước 5: Tầng thứ ba: Có 5 cái rương không cần mở vì rương trống.
 • Bước 6: Tầng thứ tư :
  • Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (189/195;190/199), sau khi mở rương chỉ lấy được 2 cái túi vải
  • Đánh bại Vật Hạc Hành (189/206) lấy được chìa khóa, mở rương (187/208) lấy được 2 cái túi vải.
 • Bước 7: Tầng thứ năm: Đánh bại Xích Diệm (220/190) lấy được chìa khóa, mở 2 cái rương (217/189;212/190) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.
 • Bước 8: Mang 9 cái túi vải về cho Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng , hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn
 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần thưởng:
  • Tiêu Diêu Công
   tieudieucong
  • Túy Điệp Cuồng Vũ
   tuydiepcuongvu
 • Được phong làm:Cửu Đại Trưởng Lão.
Nhiệm vụ cấp 90
 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Cái Bang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng: học được Phi Long Tại Thiên
  philongtaithien.gif
  , Thiên Hạ Vô Cẩu. Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
Các bước thực hiện nhiệm vụ
 • Bước 1: Đến Thành Đô -> Trường Giang Nguyên Đầu, gặp Giới Vô Tà(281/371), tiếp nhận nhiệm vụ. (Bạn nên cẩn thận vì chung quanh Giới Vô Tà có khá nhiều quái vật mạnh).
 • Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), mua Huệ Tuyền tửu.
 • Bước 3: Mang rượu về gặp Giới Vô Tà nhận được 1 bức thư.
 • Bước 4: Đến Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh , trao bức thư của Giới Vô Tà. La Khuông Sinh nhận ra điều gì đó liền sai bạn quay lại giúp đỡ Giới Vô Tà.
 • Bước 5: Trở lại gặp Giới Vô Tà , đánh bại 10 tên Sát thủ thần bí. (Bạn chỉ cần đánh đến khi hệ thống thông báo là bạn đã giết được sát thủ, cứu được Giới Vô Tà).
 • Bước 6: Nói chuyện với Giới Vô Tà rồi quay lại Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử
 • Bước 1: Từ Dương Châu phủ, đi lên hướng bắc để tới Cái Bang. Vào đến tổng đàn của Cái Bang thì tìm đến diện kiến Từ Tam Trượng (188/235) nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Ở Dương Châu phủ, bạn hãy tìm đến gặp:
  - Liễu Đại Gia (208/201) và khen lão ta về đường CON CHÁU , và nhân lúc lão ta đang khoái trí xin lão ấy chòm râu (Hồ Tu)
  - Nhiệm Thiên Nhai (221/195) và khen ông ta về đường CÔNG DANH sẽ được ông ta tặng cái quạt (Phiến Tử).
  - Như Ý (211/192) và khen cô ấy TƯỚNG MẠO đẹp, cô ta sướng đến phát điên và tặng luôn cho các hạ một cái khăn (Thủ Phách)
  - Tôn Viên Ngoại (203/190) và khen hắn TÀI PHÚC, hắn sẽ tặng cho các hạ một chiếc nhẫn (Bản Chỉ).
 • Bước 3: Có được 4 món trên, các hạ hãy lên đường trở lại Cái Bang và giao lại 4 món đó cho Từ Tam Trượng (188/235) để làm lễ ra mắt tân môn đệ.

Bảng chiêu thức võ công

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trên bạn sẽ nhận được các kĩ năng, chiêu thức như sau:

fB7DIUe.png

Cái bang Chưởng Pháp hay cái bang bổng đều có các điểm mạnh điểm yêu khác nhau và đây là 2 đường chính khi chơi Cái Bang.Với cái bang Chưởng thì ở cấp độ dưới 119 có lẽ đây là đường mạnh và khả năng KS tốt hơn bổng và nếu ở cấp cao hơn thì điều này sẽ không đúng nữa.
Chi tiết phân tích về cái bang trong võ lâm việt sẽ được techbike cập nhật ở bài viết sau nhé.
 
Top