Hướng dẫn làm 7 nhiệm vụ sơ cấp JX1 Efunvn Mobile

volamfan

Support
Moderator
Ngoài nhiệm vụ tân thủ thôn thì JX1 Efunvn Mobile có 7 nhiệm vụ sơ cấp giúp người chơi có thể nhận được điểm kinh nghiệm để tăng cấp khi mới bắt đầu chơi game và nếu anh em chưa biết cách làm nhiệm vụ như thế nào thì có thể xem hướng dẫn bên dưới đây nhé.

Đầu tiên để bắt đầu làm nhiệm vụ sơ cấp thì nhần vật bạn đang có level tử cấp 1 đến tối đa là 39 nhé.
Đầu tiên bạn di chuyển đến gặp NPC Long Ngũ tại tất cả các thôn hoặc thành thị nào có.Bấm vào Long Ngũ và chọn vào dòng Ta đến nhận nhiệm vụ Sơ cấp.

Hướng dẫn làm 7 nhiệm vụ sơ cấp JX1 Efunvn Mobile


Lúc này Long Ngũ sẽ giao cho bạn từng nhiệm vụ 1 trong 7 nhiệm vụ bạn chỉ cần đọc thông tin và làm theo, chi tiết các bước thực hiện bạn xem bên dưới đây nhé.

Nhiệm vụ 1:​

 1. Đối thoại cùng NPC Long Ngũ để nhận nhiệm vụ giao 3 miếng thịt tươi.
 2. Sau khi đối thoại ra khỏi thôn, tiêu diệt quái vật cho đến khi nhận đủ 3 miếng thịt tươi.
 3. Khi đã có đủ 3 miếng thịt tươi, gặp NPC Võ Sư để trả nhiệm vụ.
 4. Phần thưởng: kinh nghiệm.

Nhiệm vụ 2:​

 1. Quay trở lại gặp NPC Long Ngũ để đối thoại.
 2. NPC sẽ giới thiệu về một số tính năng.
 3. Kết thúc đối thoại sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
 4. Phần thưởng: Kinh nghiệm.

Nhiệm vụ 3:​

 1. Tiếp tục đối thoại cùng NPC Long Ngũ.
 2. Đến gặp chủ hiệu thuốc đối thoại để nhận 3 kim sáng dược (trung) và kinh nghiệm.
 3. Đến gặp Thợ rèn đối thoại để nhận kinh nghiệm.
 4. Đến gặp chủ tiệm tạp hóa đối thoại để nhận 2 thổ địa phù, 1 đôi giày và kinh nghiệm.
 5. Quay trở về gặp Long Ngũ để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 4:​

 1. Đối thoại cùng NPC Long Ngũ để nhận nhiệm vụ giao 5 miếng thịt tươi.
 2. Sau khi đối thoại ra khỏi thôn, tiêu diệt quái vật cho đến khi nhận đủ 5 miếng thịt tươi.
 3. Khi đã có đủ 5 miếng thịt tươi, gặp NPC Võ Sư để trả nhiệm vụ.
 4. Phần thưởng: kinh nghiệm.

Nhiệm vụ 5:​

 1. Quay trở lại gặp NPC Long Ngũ để đối thoại.
 2. NPC sẽ giới thiệu về một số tính năng.
 3. Kết thúc đối thoại sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
 4. Phần thưởng: Kinh nghiệm.

Nhiệm vụ 6:​

 1. Quay trở lại gặp NPC Long Ngũ để đối thoại.
 2. NPC sẽ giới thiệu về một số tính năng.
 3. Kết thúc đối thoại sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
 4. Phần thưởng: Kinh nghiệm.

Nhiệm vụ 7:​

 1. Quay trở lại gặp NPC Long Ngũ để đối thoại.
 2. NPC sẽ giới thiệu về một số tính năng.
 3. Kết thúc đối thoại sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
 4. Phần thưởng: Kinh nghiệm.
Chúc anh em thành công.
 
Sửa lần cuối:
Top