Hướng dẫn đối tác nhận chuyến trên App 88GO Partners

88GOVN

Tài xế Đồng
Quý đối tác tài xế có đủ điều kiện về điểm và tiền trong ví 88GO thì đều được nhận chuyến trên sàn giao dịch.
Thao tác nhận chuyến trên sàn:
Bước 1: Tại màn hình sàn giao dịch 88GO Partners, đối tác click vào chuyến muốn nhận.

Screenshot_20191001-100300_88 Go Partner.jpg
- Đối với những chuyến đi có từ "FREE" là những chuyến đối tác nhận và không bị trừ điểm. Nghĩa là những chuyến này tài khoản của đối tác không cần có điểm cũng nhận được.
- Đối với những chuyến đi có trừ điểm "-1" ; "-2" ; ... là những chuyến đi khi đối tác nhận sẽ bị trừ điểm. Tài khoản đối tác cần có đủ số điểm thì mới được nhận chuyến này.
Bước 2: Đọc thông tin chuyến đi, giá chuyến đi đó và số tiền trong ví 88GO yêu cầu cần có. Nếu đủ điều kiện thì Quý đối tác click " Nhận ngay"

nhan-chuyen.jpg
Đối với thông tin chuyến đi, đối tác tài xế cần đọc kỹ thông tin về chuyến đi để chắc chắn nhận và thực hiện được.
Đối tác lưu ý:
- Giao tài xế: đây là số tiền đối tác nhận được khi chạy chuyến đi đó.
- Thu khách: số tiền thu từ khách hàng sau khi chuyến đi hoàn thành.
Đối với chuyến đi số tiền giao tài xế = thu khách. Đối tác nhận phí chuyến đi đó bằng tiền mặt trực tiếp từ khách hàng.
Đối với những chuyến đi số tiền giao tài xế > thu khách. Đối tác sẽ nhận tiền mặt bằng tiền thu khách và phần phí chênh lệch còn thiếu sẽ được chuyển vào ví 88GO của đối tác.
Đối với những chuyến đi số tiền giao tài xế < thu khách. Thì trong ví 88GO của đối tác phải có số tiền tối thiểu bằng phí chênh lệch giữa giá giao tài xế và thu khách thì mới được nhận chuyến. Phần chênh lệch đó sẽ được trừ trực tiếp từ ví 88GO của đối tác sau khi hoàn thành chuyến.
Bước 3: Xác nhận nhận chuyến đi đó.

xac-nhan.jpg
Chuyến đi sau đó sẽ được chuyển vào mục " Chuyến đi".

Link tải app 88GO Partners dành cho đối tác:

– CH Play: https://bit.ly/2Jmjop8
– App Store: https://apple.co/2Lo7r3c
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top