• Diễn đàn TechBike đang trong đợt tuyển MOD, SUB MOD...rất hoan nghênh anh em đăng ký thành viên tham gia nhiệt tình. Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn đẩy chuyến lên sàn giao dịch 1-1

88GOVN

88GOVN

Tài xế Đồng
Đối tác tài xế có những chuyến đi không thực hiện được có thể đẩy lên sàn giao dịch 88GO Partners để đối tác tài xế khác nhận chuyến. Khi đẩy chuyến đối tác tài xế có thể nhận chênh lệch chuyến đi khi " bán chuyến" và được cộng điểm.

Thao tác “Đẩy chuyến” đối tác tài xế có thể thực hiện được tại 2 mục “Chuyến nhận”, “Chuyến đi”

day-chuyen-jpg.6908

Bước 1: Đẩy chuyến

Người dùng thực hiện thao tác nhấn “Đẩy chuyến”, màn hình sẽ xuất hiện pop -up để người dùng có thể nhập số tiền mà người dùng muốn giao cho đối tác mới.

day-chuyen-2-jpg.6909

Đối tác có thể nhập giá chênh lệch với chuyến đi để nhận phí chênh lệch.
Ví dụ chuyến đi xác nhận với khách hàng là 250.000 vnđ, đối tác đẩy chuyến lên sàn và giao cho tài xế giá 220.000 vnđ. Khi đó tài xế nhận chuyến sẽ thu khách 250.000 vnđ, sau đó hệ thống tự động chuyển phần chênh lệch là 30.000 vnđ vào ví 88GO của đối tác đẩy chuyến.
Bên cạnh đó, khi nhập giá giao sẽ có phần + điểm hoặc Free. Đối với giá nhập có ghi chú Free thì đối tác đẩy chuyến không được cộng điểm.

Sau khi nhập xong, nhấn “Gửi” để hoàn tất thông tin chuyến giao. Màn hình chuyển sang giao diện như hình minh họa bên dưới.

day-chuyen-3-jpg.6910

Người dùng kiểm tra thông tin và nhấn nút “Xác nhận”.

Bước 2: Xác nhận

Hệ thống sẽ hiển thị Pop – up để xác nhận lại lần nữa về việc đẩy chuyến của người dùng. Người dùng nhấn “Chắc chắn” để xác nhận hoặc “Không” để quay lại.

Sau khi hoàn tất đẩy chuyến, thông tin chuyến sẽ được chuyển sang mục “Chuyến giao”
Nguồn: Hướng dẫn đối tác sử dụng App 88GO Partners – tính năng mới 1-1
 
Top