GrabBike Hỏi đăng ký grab bike Đà Nẵng

CHENG

Administrator
Thành viên BQT
Nếu hiện tại ngày 30/09 vẫn đang chỉ thị 16 nên ở Đà Nẵng hiện tại anh em cũng chưa chạy lại được, đợi có chỉ thị cho phép mới chạy lại.
Và hiện nay nếu đăng ký thì cũng đky online chứ ko lên văn phòng, bác điền thông tin đăng ký vào https://register.grab.com/vn rồi đợi khi nào mở lại họ thông báo.
 
Top