[Hồ Chí Minh] Chương trình thưởng beBike-beCar tuần 3

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
chuong-trinh-thuong-bebike-becar-jpg.2466

Chương trình thưởng beCar

- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được thưởng 30K/chuyến (Giờ cao điểm: 6-9, 16-19 cho các ngày trong tuần; 9-12, 16-20 cho 2 ngày cuối tuần)

- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được thưởng 20K/chuyến

- Online mỗi một giờ trong khung giờ cao điểm, và hoàn thành ít nhất 1 chuyến trong mỗi giờ tương ứng các bác tài sẽ được thưởng 45K/giờ (Giờ cao điểm: 6-9, 16-19 cho các ngày trong tuần; 9-12, 16-20 cho 2 ngày cuối tuần).

Yêu cầu và điều kiện

- Chương trình được áp dụng cho bác tài beCar tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 02/01/2019 đến 3:59:59 ngày 07/01/2018 (hoặc đến khi có thông báo mới)

- Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi ngày :
+ Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%
+ Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
+ Số sao trung bình >= 4.5

- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng

- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.

Chương trình thưởng beBike

- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được thưởng 15K/chuyến (Giờ cao điểm: 6-9, 16-19 cho các ngày trong tuần; 16-20 cho 2 ngày cuối tuần)

- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được thưởng 10K/chuyến

Yêu cầu và điều kiện

- Chương trình được áp dụng cho bác tài beBike tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 02/01/2019 đến 3:59:59 ngày 07/01/2018 (hoặc đến khi có thông báo mới)

- Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi ngày :
+ Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%
+ Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
+ Số sao trung bình >= 4.5

- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng

- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
 
Top