[HCM] Chương Trình Thưởng TẾT KỶ HỢI 2019 beBike, beCar

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT

Dịch vụ beCar

1. Nội Dung
 • Áp dụng nhân giá 1.3 so với giá cước thời điểm thường từ ngày 04/02/2019 đến 11/02/2019 (Lưu ý: Giá đã được cộng vào cước chuyến đi. Đối tác vui lòng thu ĐÚNG số tiền trên ứng dụng)
 • Hoàn 20% giá cước cơ bản (chưa bao gồm VAT, nhân giá) cho mỗi chuyến hoàn thành.
 • Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành được thưởng 30.000 VND
Ví dụ:


Giá cước chuyến đi ngày Thường(A)Giá cước chuyến đi ngày Tết (B)Số tiền be hoàn trả (C)Số tiềnthưởng thêm (D)Tổng số tiền ngày Thường (E) = ATổng số tiền ngày Tết (F)= B+C+D
66.000 VND85.800 VND12.000 VND30.000 VND66.000VND127.800 VND
33.000 VND42.900 VND6.000 VND30.000 VND33.000 VND78.900 VND
[th] [/th]

2. Điều Khoản & Điều Kiện

 • Chương trình Vui Xuân Cùng beCar Hồ Chí Minh 2019 sẽ thay thế các chương trình tuần hiện hữu
 • Chương trình được áp dụng cho bác tài beCar tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 31/01/2019 đến 3:59:59 ngày 11/02/2019 (riêng chương trình nhân giá 1.3 sẽ áp dụng từ 4:00:00 ngày 04/02/2019 đến 3:59:59 ngày 11/02/2019)
 • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến và số sao sẽ không được áp dụng trong thời gian Tết
 • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng

Đối với beBike

1. Nội Dung
 • Áp dụng nhân giá 1.3 so với giá cước thời điểm thường từ ngày 04/02/2019 đến 11/02/2019 (Lưu ý: Giá đã được cộng vào cước chuyến đi. Đối tác vui lòng thu ĐÚNG số tiền trên ứng dụng)
 • Hoàn 20% giá cước cơ bản (chưa bao gồm VAT, nhân giá) cho mỗi chuyến hoàn thành.
 • Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành được thưởng 15.000 VND
Ví dụ:

Giá cước chuyến đi ngày Thường
(A)
Giá cước chuyến đi ngày Tết (B)Số tiền be hoàn trả (C)Số tiền thưởng thêm (D)Tổng số tiền ngày Thường (E) = ATổng số tiền ngày Tết (F)=B+C+D
33.000 VND42.900 VND6.000 VND15.000 VND33.000 VND63.900 VND
22.000 VND28.600 VND4.000 VND15.000 VND22.000 VND47.600 VND
[th] [/th]


2. Điều Khoản & Điều Kiện

 • Chương trình Vui Xuân Cùng beBike Hồ Chí Minh 2019 sẽ thay thế các chương trình tuần hiện hữu
 • Chương trình được áp dụng cho bác tài beBike tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 31/01/2019 đến 3:59:59 ngày 11/02/2019 (riêng chương trình nhân giá 1.3 sẽ áp dụng từ 4:00:00 ngày 04/02/2019 đến 3:59:59 ngày 11/02/2019)
 • Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến và số sao sẽ không được áp dụng trong thời gian tết.
 • Trong trường hợp be phát hiện đối tác không mặc đồng phục trong quá trình hợp tác, đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng.
 • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng
[/td][/tr][/table]
 
Sửa lần cuối:
Top