• Diễn đàn TechBike đang trong đợt tuyển MOD, SUB MOD...rất hoan nghênh anh em đăng ký thành viên tham gia nhiệt tình. Xem chi tiết tại đây

[HCM] Chương trình thưởng beBike-beCar tuần 9

 • Người khởi tạo hoangnam
 • Ngày gửi
hoangnam

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT


Chương trình thưởng beCar

1. Nội Dung

 • Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được thưởng 50K/chuyến (Giờ cao điểm: 6-9, 16-19 cho các ngày trong tuần; 9-12, 16-20 cho 2 ngày cuối tuần)
 • Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được thưởng 15K/chuyến

2. Điều Khoản & Điều Kiện

 • Chương trình được áp dụng cho bác tài beCar tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 11/02/2019 đến 3:59:59 ngày 18/02/2019 (hoặc đến khi có thông báo mới)
 • Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi mỗi đợt tính thưởng:
+ Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%
+ Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
+ Số sao trung bình >= 4.5
 • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
 • Chương trình không áp dụng cho các đối tác thuộc be Chiến Binh

Chương trình thưởng beBike

1. Nội Dung

 • Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được đảm bảo thu nhập 35K/chuyến (Giờ cao điểm: 6-9, 16-19 cho các ngày trong tuần; 16-20 cho 2 ngày cuối tuần)
 • Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được đảm bảo thu nhập 30K/chuyến

2. Điều Khoản & Điều Kiện

 • Chương trình được áp dụng cho bác tài beBike tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 11/02/2019 đến 3:59:59 ngày 18/02/2019 (hoặc đến khi có thông báo mới)
 • Số tiền đảm bảo là số tiền trước thuế và phí
 • Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi mỗi đợt tính thưởng:
+ Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%
+ Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
+ Số sao trung bình >= 4.5

 • Đối tác phải mặc đồng phục be trong quá trình hợp tác thì mới đủ điều kiện tham gia chương trình.
 • Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng
 • Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.

Xem thêm:
 
Top