Hạn mức giao dịch trên ứng dụng Agribank E Mobile Banking là bao nhiêu?

ThanhReview

Tài xế Đồng
Bạn đang sử dụng ứng dụng Agribank E Mobile Banking và thường chuyển và nhận tiền chắc hẳn thắc mắc là hạn mức giao dịch chuyển khoản trên ứng dụng này tối đa là được bao nhiêu tiền đúng không nhỉ?

Hạn mức giao dịch trên ứng dụng Agribank E Mobile Banking là bao nhiêu?

Hiện tại Agribank quy định hạn mức chuyển khoản trong cùng hệ thống và liên ngân hàng trên ứng dụng Agribank E Mobile Banking như sau:
  • Chuyển khoản trong hệ thống (qua số thẻ hoặc số tài khoản): Tối đa 100 triệu đồng/ngày
  • Chuyển khoản liên ngân hàng (qua số thẻ hoặc số tài khoản): Tối đa 300 triệu đồng/ngày
Thông tin đến các bạn!
 
Top