[Hà Nội] Chương trình thưởng beBike-beCar tuần 7

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
chuong-trinh-thuong-bebike-becar-jpg.2466

Kể từ ngày 24/01 - 11/-02 không áp dụng tỉ lệ hủy và nhận chuyến để xét thưởng


Chương trình thưởng beCar

1. Nội Dung

- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được thưởng 45K/chuyến (Giờ cao điểm: 6-9, 16-19 cho các ngày trong tuần; 16-20 cho 2 ngày cuối tuần)
- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được thưởng 15K/chuyến
2. Điều Khoản & Điều Kiện

- Chương trình được áp dụng cho bác tài beCar tại khu vực Hà Nội, từ 4:00:00 ngày 28/01/2019 đến 3:59:59 ngày 04/02/2019 (hoặc đến khi có thông báo mới)
- Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi mỗi đợt tính thưởng:
+ Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%
+ Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%
+ Số sao trung bình >= 4.5
- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng
- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
- Mọi thắc mắc về chương trình, quý đối tác vui lòng phản hồi thông qua tính năng "Hỗ trợ" trong ứng dụng, hoặc liên hệ tổng đài của be - 1900232345, hoặc gửi email cho [email protected]

Chương trình thưởng beBike


1. Nội Dung

- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được đảm bảo thu nhập 35K/chuyến (Giờ cao điểm: 6-9, 16-19 cho các ngày trong tuần; 16-20 cho 2 ngày cuối tuần)
- Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được đảm bảo thu nhập 30K/chuyến
2. Điều Khoản & Điều Kiện

- Chương trình được áp dụng cho bác tài beBike tại khu vực Hà Nội, từ 4:00:00 ngày 28/01/2019 đến 3:59:59 ngày 04/02/2019 (hoặc đến khi có thông báo mới)
- Số tiền đảm bảo là số tiền trước thuế và phí

- Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi đợt tính thưởng:
+ Số sao trung bình >= 4.5
- Đối tác phải mặc đồng phục be trong quá trình hợp tác thì mới đủ điều kiện tham gia chương trình.
- Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng
- Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
- Mọi thắc mắc về chương trình, quý đối tác vui lòng phản hồi thông qua tính năng "Hỗ trợ" trong ứng dụng, hoặc liên hệ tổng đài của be - 1900232345, hoặc gửi email cho [email protected]
 
Top