[Hà Nội] Chương trình thưởng beBike-beCar tuần 1

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
chuong-trinh-thuong-bebike-becar.jpg


Chương trình thưởng beCar


Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được thưởng 30K/chuyến (Giờ cao điểm: 6h-9h, 16h-19h cho các ngày trong tuần; 16h-20h cho 2 ngày cuối tuần)

Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được thưởng 20K/chuyến

Yêu cầu và điều kiện

Chương trình được áp dụng cho bác tài beCar tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 17/12/2018 đến 3:59:59 ngày 24/12/2018 (hoặc đến khi có thông báo mới)

Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi ngày :
  • Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%;
  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%;
  • Số sao trung bình >= 4.5
Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng

Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.

Chương trình thưởng beBike


Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong giờ cao điểm sẽ được thưởng 15K/chuyến (Giờ cao điểm: 6h-9h, 16h-19h cho các ngày trong tuần; 16h-20h cho 2 ngày cuối tuần)

Mỗi 1 chuyến xe hoàn thành trong các khung giờ còn lại được thưởng 10K/chuyến

Yêu cầu và điều kiện

Chương trình được áp dụng cho bác tài beBike tại khu vực Hồ Chí Minh, từ 4:00:00 ngày 17/12/2018 đến 3:59:59 ngày 24/12/2018 (hoặc đến khi có thông báo mới)

Chương trình chỉ áp dụng cho các bác tài đạt được các chỉ số sau mỗi ngày :
  • Tỷ lệ hủy chuyến =< 20%;
  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 80%;
  • Số sao trung bình >= 4.5
Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), đối tác sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng

Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ tính thưởng.
 
Sửa lần cuối:
Top