Giảm 10% giá điện cho người dân và doanh nghiệp trong 3 tháng

  • Người khởi tạo Lemylinh
  • Ngày gửi
Lemylinh

Lemylinh

Tài xế Đồng
Bộ Công Thương mới có thông tin về việc giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19 từ tháng 4 - 6/2020.
Theo đó, giảm 10% giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm so với Quyết định số 648/QĐ-BCT cho khách hàng sản xuất và kinh doanh.
Giảm 10% tiền điện sinh hoạt so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng).
Điều chỉnh giảm giá điện cho khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.
 
Top