Đơn hàng thiệt - ảo lẫn lộn

  • Người khởi tạo Tranhai3011
  • Ngày gửi
Tranhai3011

Tranhai3011

Tài xế Bạc
Người cống hiến
Đơn hàng nỗ 117 nguyễn đình chiểu. Giao tại đó luôn... Đơn hàng ảo... Thì chết.... Ăn trừ cơm..
Tới nơi... Alo chị đặt baemin .. Pk... E vào mua đi... Chị lấy... Vừa mua... Vưa ... Lo... Khách kg lấy mang tới baemin...
Thế khách lấy ... Chị cho xin cái biil... Lỡ baemin có nói em gian lận đặt điểm mua giao cùng một chổ... Lần sau... Chị đặt khách 1 số nhà là dc.. Dùm bọn em nhờ tí... Vị khách đó nói chuyện với nv quán... Bình thường...
Thôi kệ.... Mình cầm cái bill chắc ăn....
 

Đính kèm

Top