Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Yên Lạc (Vĩnh Phúc)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Yên Lạc (Vĩnh Phúc) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Yên Lạc​

 • Mã bưu điện (Post code): 282800
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Yên Lạc - Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113836204
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tam Hồng​

 • Mã bưu điện (Post code): 282890
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Tam Hồng - Thôn Tảo Phú, Xã Tam Hồng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113836281
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Chợ Lồ​

 • Mã bưu điện (Post code): 282980
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Chợ Lồ - Thôn Chợ Lồ, Xã Nguyệt Đức
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113770477
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tề Lỗ​

 • Mã bưu điện (Post code): 282860
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tề Lỗ - Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113857582
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trung Nguyên​

 • Mã bưu điện (Post code): 282830
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Trung Nguyên - Thôn Lạc Trung, Xã Trung Nguyên
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113857162
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Định​

 • Mã bưu điện (Post code): 282810
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bình Định - Khu Mả lọ, Xã Bình Định
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113857160
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đồng Cương​

 • Mã bưu điện (Post code): 282820
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đồng Cương - Thôn Tri Chỉ, Xã Đồng Cương
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113836723
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đồng Văn​

 • Mã bưu điện (Post code): 282850
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đồng Văn - Thôn Yên Lạc, Xã Đồng Văn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113836926
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Văn Tiến​

 • Mã bưu điện (Post code): 282990
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Văn Tiến - Thôn Yên Nội, Xã Văn Tiến
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113837168
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Đồng​

 • Mã bưu điện (Post code): 282870
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Đồng - Thôn Mới, Xã Yên Đồng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113857161
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Phương​

 • Mã bưu điện (Post code): 282920
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Phương - Thôn Lũng Hạ, Xã Yên Phương
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113836929
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hồng Phương​

 • Mã bưu điện (Post code): 282930
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hồng Phương - Thôn Phương Nha, Xã Hồng Phương
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113857584
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trung Kiên​

 • Mã bưu điện (Post code): 282970
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Trung Kiên - Thôn 1, Xã Trung Kiên
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113837131
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Liên Châu​

 • Mã bưu điện (Post code): 282910
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Liên Châu - Thôn Nhật Chiêu, Xã Liên Châu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113836930
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hồng Châu​

 • Mã bưu điện (Post code): 282940
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hồng Châu - Thôn Kim Lân, Xã Hồng Châu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113857583
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trung Hà​

 • Mã bưu điện (Post code): 282950
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Trung Hà - Thôn 5, Xã Trung Hà
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113836931
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đại Tự​

 • Mã bưu điện (Post code): 282880
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đại Tự - Thôn Đại Tự, Xã Đại Tự
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113836928
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Yên Lạc​

 • Mã bưu điện (Post code): 282840
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Yên Lạc - Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113836204
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top