Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Vĩnh Tường​

 • Mã bưu điện (Post code): 282300
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Vĩnh Tường - Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839102
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KHL Vĩnh Tường​

 • Mã bưu điện (Post code): 282306
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Tường - Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839102
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thổ Tang​

 • Mã bưu điện (Post code): 282420
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Thổ Tang - Thôn Nam Cường, Thị Trấn Thổ Tang
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113838109
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Tiến​

 • Mã bưu điện (Post code): 282440
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Tân Tiến - Thôn Mới, Xã Tân Tiến
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113838106
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bồ Sao​

 • Mã bưu điện (Post code): 282520
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Bồ Sao - Thôn Chùa, Xã Bồ Sao
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0941808666
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Sơn Kiệu​

 • Mã bưu điện (Post code): 282370
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Sơn Kiệu - Thôn Sơn Kiệu, Xã Chấn Hưng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 021133790227
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vân Xuân​

 • Mã bưu điện (Post code): 282310
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vân Xuân - Làng Xuân Húc, Xã Vân Xuân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113859654
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vũ Dy​

 • Mã bưu điện (Post code): 282320
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vũ Dy - Thôn Xuân Lai, Xã Vũ Di
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113859480
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Dương​

 • Mã bưu điện (Post code): 282330
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bình Dương - Thôn Ngọc Động, Xã Bình Dương
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839185
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vĩnh Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 282350
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn - Thôn 2, Xã Vĩnh Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113820209
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thượng Trưng​

 • Mã bưu điện (Post code): 282480
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thượng Trưng - Xóm Chùa Chợ, Xã Thượng Trưng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113838446
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phú Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 282530
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phú Thịnh - Thôn Bàn Mạch, Xã Phú Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113820632
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Cương​

 • Mã bưu điện (Post code): 282500
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Cương - Xóm Đồng Phú, Xã Tân Cương
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113820092
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Cao Đại​

 • Mã bưu điện (Post code): 282510
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Cao Đại - Thôn Đại Định, Xã Cao Đại
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113838158
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đại Đồng​

 • Mã bưu điện (Post code): 282360
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đại Đồng - Khu 2, Xã Đại Đồng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113822292
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Lũng Hòa​

 • Mã bưu điện (Post code): 282460
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Lũng Hòa - Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hòa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113855323
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nghĩa Hưng​

 • Mã bưu điện (Post code): 282390
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng - Thôn Chợ, Xã Nghĩa Hưng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113838107
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Lập​

 • Mã bưu điện (Post code): 282450
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Lập - Thôn Hạc Đình, Xã Yên Lập
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113820076
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Việt Xuân​

 • Mã bưu điện (Post code): 282470
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Việt Xuân - Thôn Diệm Xuân, Xã Việt Xuân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113855242
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Bình​

 • Mã bưu điện (Post code): 282380
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Bình - Thôn Nội, Xã Yên Bình
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113825445
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Kim Xá​

 • Mã bưu điện (Post code): 282400
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Kim Xá - Thôn Hoàng Hạ, Xã Kim Xá
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113825481
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Lý Nhân​

 • Mã bưu điện (Post code): 282540
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Lý Nhân - Xóm Bàn Mạch, Xã Lý Nhân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113838876
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tứ Trưng​

 • Mã bưu điện (Post code): 282610
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tứ Trưng - Thôn 2, Thị trấn Tứ Trưng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839872
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tuân Chính​

 • Mã bưu điện (Post code): 282550
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tuân Chính - Thôn Đông, Xã Tuân Chính
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839873
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tam Phúc​

 • Mã bưu điện (Post code): 282580
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tam Phúc - Thôn Phúc Lập, Xã Tam Phúc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839477
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện An Tường​

 • Mã bưu điện (Post code): 282570
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX An Tường - Thôn Cam Giá, Xã An Tường
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839184
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện ng*̃ Kiên​

 • Mã bưu điện (Post code): 282630
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX ng*̃ Kiên - Thôn Đông, Xã Ngũ Kiên
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839483
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vĩnh Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 282590
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vĩnh Thịnh - Thôn Trại Trì, Xã Vĩnh Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839182
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phú Đa​

 • Mã bưu điện (Post code): 282650
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phú Đa - Thôn Trung, Xã Phú Đa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839871
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vĩnh Ninh​

 • Mã bưu điện (Post code): 282670
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh - Thôn Xuân Chiểu, Xã Vĩnh Ninh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839478
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Vĩnh Tường​

 • Mã bưu điện (Post code): 282340
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vĩnh Tường - Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113839102
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top