Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Văn Chấn (Yên Bái)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Văn Chấn (Yên Bái) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Văn Chấn (Yên Bái) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Văn Chấn​

 • Mã bưu điện (Post code): 324700
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Văn Chấn - Khu Thị Trấn, Xã Sơn Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163874108
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đồng Khê​

 • Mã bưu điện (Post code): 324900
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Đồng Khê - Khu phố 1, Xã Đồng Khê
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163874194
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỵ​

 • Mã bưu điện (Post code): 325070
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Mỵ - Khu phố Mỵ, Xã Tân Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163875128
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Ba Khe​

 • Mã bưu điện (Post code): 324940
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Ba Khe - Thị tứ Ngã Ba Khe, Xã Cát Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163873889
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tt Nt Liên Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 325210
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tt Nt Liên Sơn - Tổ 1, Thị trấn N.T.Liên Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163871920
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Suối Quyền​

 • Mã bưu điện (Post code): 325200
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Suối Quyền - Thôn Suối Bắc, Xã Suối Quyền
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163810055
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện An Lương​

 • Mã bưu điện (Post code): 325300
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX An Lương - Thôn Mảm 1, Xã An Lương
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163810025
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Sơn Lương​

 • Mã bưu điện (Post code): 325230
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Sơn Lương - Bản Giõng, Xã Sơn Lương
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163870194
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nậm Lành​

 • Mã bưu điện (Post code): 325250
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nậm Lành - Bản Giàng Cài, Xã Nậm Lành
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163871960
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Sùng Đô​

 • Mã bưu điện (Post code): 325290
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Sùng Đô - Bản Ngã Hai, Xã Sùng Đô
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163810030
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nậm Mười​

 • Mã bưu điện (Post code): 325270
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nậm Mười - Thôn Nậm Mười, Xã Nậm Mười
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163810020
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Gia Hội​

 • Mã bưu điện (Post code): 325320
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Gia Hội - Bản Đồn, Xã Gia Hội
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163870167
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nậm Búng​

 • Mã bưu điện (Post code): 325340
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nậm Búng - Khu Trung Tâm, Xã Nậm Búng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163871364
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tú Lệ​

 • Mã bưu điện (Post code): 325360
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tú Lệ - Bản Pom Ban, Xã Tú Lệ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163871504
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Suối Giàng​

 • Mã bưu điện (Post code): 324840
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Suối Giàng - Thôn Giàng A, Xã Suối Giàng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163874350
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nghĩa Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 325170
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nghĩa Sơn - Thôn Nậm Tộc 1, Xã Nghĩa Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163872640
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Suối Bu​

 • Mã bưu điện (Post code): 324930
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Suối Bu - Thôn Ba Cầu, Xã Suối Bu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163874844
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đại Lịch​

 • Mã bưu điện (Post code): 325090
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đại Lịch - Thôn Thanh Tú, Xã Đại Lịch
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163875178
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tt Nt Trần Phú​

 • Mã bưu điện (Post code): 324980
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tt Nt Trần Phú - Khu Trung Tâm, Thị trấn N.T.Trần Phú
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163873665
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Chấn Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 325120
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Chấn Thịnh - Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163875005
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Thuận​

 • Mã bưu điện (Post code): 325140
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bình Thuận - Thôn Chiềng, Xã Bình Thuận
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163873681
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Cát Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 324941
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Cát Thịnh - Bản Ba Khe 1, Xã Cát Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163873893
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nghĩa Tâm​

 • Mã bưu điện (Post code): 325040
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nghĩa Tâm - Thôn 10 Khe Tho, Xã Nghĩa Tâm
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163873121
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thượng Bằng La​

 • Mã bưu điện (Post code): 325010
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thượng Bằng La - Thôn Khe Thắm, Xã Thượng Bằng La
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163873149
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Minh An​

 • Mã bưu điện (Post code): 325000
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Minh An - Thôn Khe Bịt, Xã Minh An
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163873323
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Văn Chấn​

 • Mã bưu điện (Post code): 324730
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Văn Chấn - Khu Thị Trấn, Xã Sơn Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163877666
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top