Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Tam Dương (Vĩnh Phúc)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Tam Dương (Vĩnh Phúc) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Tam Dương (Vĩnh Phúc) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Tam Dương​

 • Mã bưu điện (Post code): 281500
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Tam Dương - Thôn Vĩnh Phú, Thị trấn Hợp Hòa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113833265
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hướng Đạo​

 • Mã bưu điện (Post code): 281530
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hướng Đạo - Thôn Giếng Mát, Xã Hướng Đạo
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113833452
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hợp Hòa​

 • Mã bưu điện (Post code): 281501
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hợp Hòa - Tiểu Khu Mới, Thị trấn Hợp Hòa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113895757
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đồng Tĩnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 281560
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đồng Tĩnh - Thôn Nỉnh, Xã Đồng Tĩnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113833238
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hoàng Hoa​

 • Mã bưu điện (Post code): 281580
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hoàng Hoa - Thôn Trên Tần Lũng, Xã Hoàng Hoa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02213833449
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện An Hòa​

 • Mã bưu điện (Post code): 281600
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX An Hòa - Thôn Hương Đình, Xã An Hòa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113833450
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Kim Long​

 • Mã bưu điện (Post code): 281540
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Kim Long - Thôn Đồng Bắc, Xã Kim Long
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113853251
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đạo Tú​

 • Mã bưu điện (Post code): 281700
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đạo Tú - Thôn Hủng 1, Xã Đạo Tú
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113833287
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hoàng Đan​

 • Mã bưu điện (Post code): 281620
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hoàng Đan - Thôn Hóc, Xã Hoàng Đan
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113833797
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thanh Vân​

 • Mã bưu điện (Post code): 281720
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thanh Vân - Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Vân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113833451
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Duy Phiên​

 • Mã bưu điện (Post code): 281660
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Duy Phiên - Thôn Thượng, Xã Duy Phiên
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113833239
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hoàng Lâu​

 • Mã bưu điện (Post code): 281640
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hoàng Lâu - Thôn Vỏ, Xã Hoàng Lâu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113825040
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vân Hội​

 • Mã bưu điện (Post code): 281680
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vân Hội - Xóm Sau, Xã Vân Hội
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113825093
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hợp Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 281690
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hợp Thịnh - Thôn Lạc Thịnh, Xã Hợp Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113825250
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Tam Dương​

 • Mã bưu điện (Post code): 281520
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tam Dương - Thôn Vĩnh Phú, Thị trấn Hợp Hòa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113895059
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top