Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Sông Lô (Vĩnh Phúc)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Sông Lô (Vĩnh Phúc) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Sông Lô (Vĩnh Phúc) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Sông Lô​

 • Mã bưu điện (Post code): 283140
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Sông Lô - Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113828368
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bến Then​

 • Mã bưu điện (Post code): 281980
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bến Then - Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0988320587
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nhạo Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 281970
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nhạo Sơn - Thôn Ngọc Đèn, Xã Nhạo Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0977316091
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phương Khoan​

 • Mã bưu điện (Post code): 281990
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phương Khoan - Thôn Đại Minh, Xã Phương Khoan
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0979780074
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đôn Nhân​

 • Mã bưu điện (Post code): 282010
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đôn Nhân - Thôn Hòa Bình, Xã Đôn Nhân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0947198558
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đồng Quế​

 • Mã bưu điện (Post code): 281930
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đồng Quế - Thôn Quế Trạo A, Xã Đồng Quế
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0985231359
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nhân Đạo​

 • Mã bưu điện (Post code): 282030
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nhân Đạo - Thôn Tiền Phong, Xã Nhân Đạo
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0974588487
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Lãng Công​

 • Mã bưu điện (Post code): 281940
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Lãng Công - Thôn Đoàn Kết, Xã Lãng Công
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0915965637
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hải Lựu​

 • Mã bưu điện (Post code): 282040
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hải Lựu - Thôn Gò Dùng, Xã Hải Lựu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0911947269
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Quang Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 281950
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Quang Yên - Thôn Đá Đen, Xã Quang Yên
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0978683282
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bạch Lưu​

 • Mã bưu điện (Post code): 282070
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bạch Lưu - Thôn Hồng Sen, Xã Bạch Lưu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0963717098
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Như Thụy​

 • Mã bưu điện (Post code): 282080
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Như Thụy - Thôn Liên Sơn, Xã Như Thụy
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0982615422
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Thạch​

 • Mã bưu điện (Post code): 282090
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Thạch - Thôn Minh Tân, Xã Yên Thạch
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0978379721
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tứ Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 282100
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tứ Yên - Thôn Yên Kiều, Xã Tứ Yên
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0388450220
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đồng Thịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 282110
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đồng Thịnh - Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Thịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0916158192
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đức Bác​

 • Mã bưu điện (Post code): 282120
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đức Bác - Thôn Thượng Đức, Xã Đức Bác
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0988158995
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Cao Phong​

 • Mã bưu điện (Post code): 282150
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Cao Phong - Thôn Nông Xanh, Xã Cao Phong
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0979900130
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Lập​

 • Mã bưu điện (Post code): 281960
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Lập - Thôn Cẩm Bình, Xã Tân Lập
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0353176126
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Sông Lô​

 • Mã bưu điện (Post code): 283160
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Lô - Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113828368
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top