Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Mù Căng Chải (Yên Bái)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Mù Căng Chải (Yên Bái) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Mù Căng Chải (Yên Bái) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Mù Căng Chải​

 • Mã bưu điện (Post code): 326100
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Mù Căng Chải - Đường Nội Thị, Thị trấn Mù Căng Chải
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878134
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Púng Luông​

 • Mã bưu điện (Post code): 326190
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Púng Luông - Bản Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878149
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mồ Dề​

 • Mã bưu điện (Post code): 326140
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mồ Dề - Bản Nả Háng A, Xã Mồ Dề
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878572
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Khao Mang​

 • Mã bưu điện (Post code): 326320
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Khao Mang - Bản Khao Mang, Xã Khao Mang
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878256
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hồ Bốn​

 • Mã bưu điện (Post code): 326340
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hồ Bốn - Bản Chống Là, Xã Hồ Bốn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878254
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nậm Có​

 • Mã bưu điện (Post code): 326250
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nậm Có - Bản Có Thái, Xã Nậm Có
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878976
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Chế Cu Nha​

 • Mã bưu điện (Post code): 326160
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Chế Cu Nha - Bản Dề Thàng, Xã Chế Cu Nha
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878357
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Kim Nọi​

 • Mã bưu điện (Post code): 326120
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Kim Nọi - Bản Dào Xa, Xã Kim Nọi
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878571
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Lao Chải​

 • Mã bưu điện (Post code): 326290
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Lao Chải - Bản Lao Chải, Xã Lao Chải
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878560
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Cao Phạ​

 • Mã bưu điện (Post code): 326230
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Cao Phạ - Bản Tà Chơ, Xã Cao Phạ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878918
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện La Pán Tẩn​

 • Mã bưu điện (Post code): 326210
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX La Pán Tẩn - Bản La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878282
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Zế Su Phình​

 • Mã bưu điện (Post code): 326180
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Zế Su Phình - Bản Zế Su Phình, Xã Zế Xu Phình
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878268
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Púng Luông​

 • Mã bưu điện (Post code): 326191
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Púng Luông - Bản Púng Luông, Xã Púng Luông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 029878283
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Chế Tạo​

 • Mã bưu điện (Post code): 326360
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Chế Tạo - Bản Chế Tạo, Xã Chế Tạo
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878529
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nậm Khắt​

 • Mã bưu điện (Post code): 326270
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nậm Khắt - Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878254
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Mù Căng Chải​

 • Mã bưu điện (Post code): 326130
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Mù Căng Chải - Đường Nội Thị, Thị trấn Mù Căng Chải
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163878134
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top