Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Mang Thít (Vĩnh Long)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Mang Thít (Vĩnh Long) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Mang Thít (Vĩnh Long) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Mang Thít​

 • Mã bưu điện (Post code): 893400
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Mang Thít - Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703840222
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Chánh An​

 • Mã bưu điện (Post code): 893410
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Chánh An - Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703840658
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện An Phước​

 • Mã bưu điện (Post code): 893430
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX An Phước - Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703840658
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Chánh Hội​

 • Mã bưu điện (Post code): 893510
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Chánh Hội - Ấp Ii A, Xã Chánh Hội
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703840993
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nhơn Phú​

 • Mã bưu điện (Post code): 893490
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nhơn Phú - Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703840660
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Phước​

 • Mã bưu điện (Post code): 893458
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Phước - Ấp Cái Kè, Xã Mỹ Phước
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703849539
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Phước​

 • Mã bưu điện (Post code): 893530
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bình Phước - Ấp Phước Tường A, Xã Bình Phước
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703937442
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hòa Tịnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 893560
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hòa Tịnh - Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703940371
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ An​

 • Mã bưu điện (Post code): 893470
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ An - Ấp Hòa Long, Xã Mỹ An
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703849660
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Long Mỹ​

 • Mã bưu điện (Post code): 893580
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Long Mỹ - Ấp Long Phước, Xã Long Mỹ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703940555
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân An Hội​

 • Mã bưu điện (Post code): 893630
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân An Hội - Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703840994
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Long​

 • Mã bưu điện (Post code): 893590
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Long - Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Long
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703933222
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Long Hội​

 • Mã bưu điện (Post code): 893610
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Long Hội - Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703874661
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mang Thít​

 • Mã bưu điện (Post code): 893460
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 Mang Thít - Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703840113
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top