Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Lục Yên (Yên Bái)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Lục Yên (Yên Bái) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Lục Yên (Yên Bái) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Lục Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 322600
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Lục Yên - Sô´324, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163845315
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Khánh Hòa​

 • Mã bưu điện (Post code): 323010
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Khánh Hòa - Thôn 8, Xã Khánh Hòa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842105
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Yên Thắng​

 • Mã bưu điện (Post code): 322630
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Yên Thắng - Làng Thọc, Xã Yên Thắng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163845501
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Liễu Đô​

 • Mã bưu điện (Post code): 322690
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Liễu Đô - Thôn 1, Xã Liễu Đô
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163846050
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vĩnh Lạc​

 • Mã bưu điện (Post code): 322730
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vĩnh Lạc - Thôn 4, Xã Vĩnh Lạc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163846606
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Minh Xuân​

 • Mã bưu điện (Post code): 322650
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Minh Xuân - Thôn 7, Xã Minh Xuân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163845660
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mường Lai​

 • Mã bưu điện (Post code): 322710
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mường Lai - Thôn 5, Xã Mường Lai
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163846608
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Lĩnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 322940
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Lĩnh - Khu Trung Tâm, Xã Tân Lĩnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163845502
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mai Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 322840
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mai Sơn - Thôn 1, Xã Mai Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163845500
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tô Mậu​

 • Mã bưu điện (Post code): 322960
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tô Mậu - Thôn 3, Xã Tô Mậu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163845111
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Khai Trung​

 • Mã bưu điện (Post code): 322980
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Khai Trung - Thôn 3, Xã Khai Trung
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842607
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện An Lạc​

 • Mã bưu điện (Post code): 323030
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX An Lạc - Thôn 4, Xã An Lạc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842233
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Minh Chuẩn​

 • Mã bưu điện (Post code): 322990
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Minh Chuẩn - Thôn 6, Xã Minh Chuẩn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842604
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Lâm Thượng​

 • Mã bưu điện (Post code): 322890
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Lâm Thượng - Thôn 2, Xã Lâm Thượng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163845600
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Khánh Thiện​

 • Mã bưu điện (Post code): 322860
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Khánh Thiện - Thôn 1, Xã Khánh Thiện
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163846601
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Phượng​

 • Mã bưu điện (Post code): 322920
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Phượng - Thôn 3, Xã Tân Phượng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842605
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Động Quan​

 • Mã bưu điện (Post code): 323070
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Động Quan - Thôn 7, Xã Động Quan
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842199
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Lập​

 • Mã bưu điện (Post code): 322800
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Lập - Thôn 4, Xã Tân Lập
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842063
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Minh Tiến​

 • Mã bưu điện (Post code): 322750
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Minh Tiến - Làng Ven, Xã Minh Tiến
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163845661
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phúc Lợi​

 • Mã bưu điện (Post code): 323100
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phúc Lợi - Thôn 3, Xã Phúc Lợi
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842149
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phan Thanh​

 • Mã bưu điện (Post code): 322820
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phan Thanh - Thôn 3, Xã Phan Thanh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842602
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện An Phú​

 • Mã bưu điện (Post code): 322770
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX An Phú - Thôn Tổng Khuyển, Xã An Phú
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02613845693
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trung Tâm​

 • Mã bưu điện (Post code): 323120
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Trung Tâm - Thôn 3, Xã Trung Tâm
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842141
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trúc Lâu​

 • Mã bưu điện (Post code): 323050
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Trúc Lâu - Thôn Khe Giang, Xã Trúc Lâu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163842106
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Lục Yên​

 • Mã bưu điện (Post code): 322640
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lục Yên - Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02163845324
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top