Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Lập Thạch (Vĩnh Phúc)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Lập Thạch​

 • Mã bưu điện (Post code): 281800
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Lập Thạch - Tổ Số 1 Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113830309
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KHL Lập Thạch​

 • Mã bưu điện (Post code): 281812
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 KHL Lập Thạch - Tổ Số 1 Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113830309
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Liễn Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 281850
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Liễn Sơn - Xóm Hoa Lư, Xã Liễn Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113831100
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Triệu Đề​

 • Mã bưu điện (Post code): 282180
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Triệu Đề - Thôn Tân Tiến, Xã Triệu Đề
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113828188
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Liên Hòa​

 • Mã bưu điện (Post code): 281840
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Liên Hòa - Thôn Phú Khánh, Xã Liên Hòa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113831378
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Vân Trục​

 • Mã bưu điện (Post code): 281910
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Vân Trục - Thôn Vân Trục, Xã Vân Trực
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113829175
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Xuân Hòa​

 • Mã bưu điện (Post code): 281870
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Xuân Hòa - Thôn Thành Công, Xã Xuân Hòa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0915943567
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thái Hòa​

 • Mã bưu điện (Post code): 281860
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thái Hòa - Thôn Đồng Làng, Xã Thái Hòa
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113831287
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bắc Bình​

 • Mã bưu điện (Post code): 281880
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bắc Bình - Thôn Bình Long, Xã Bắc Bình
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113706933
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Ngọc Mỹ​

 • Mã bưu điện (Post code): 281920
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ - Thôn Nghệ Oản, Xã Ngọc Mỹ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 01293231621
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hợp Lý​

 • Mã bưu điện (Post code): 281890
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hợp Lý - Thôn Độc Lập 1, Xã Hợp Lý
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0943882289
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Quang Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 281900
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Quang Sơn - Thôn Sơn Kịch, Xã Quang Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113894354
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tử Du​

 • Mã bưu điện (Post code): 281820
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tử Du - Thôn Sau Ga, Xã Tử Du
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113829161
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bàn Giản​

 • Mã bưu điện (Post code): 281830
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bàn Giản - Thôn Đông Lai, Xã Bàn Giản
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0943626722
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Xuân Lôi​

 • Mã bưu điện (Post code): 282130
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Xuân Lôi - Thôn Đông Xuân, Xã Xuân Lôi
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0945169955
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tiên Lữ​

 • Mã bưu điện (Post code): 282190
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tiên Lữ - Thôn Minh Trụ, Xã Tiên Lữ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0916172977
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đồng Ích​

 • Mã bưu điện (Post code): 282200
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đồng Ích - Thôn Viên Luận, Xã Đồng Ích
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113501888
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Văn Quán​

 • Mã bưu điện (Post code): 282140
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Văn Quán - Thôn Tương Kế, Xã Văn Quán
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0945349466
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Đình Chu​

 • Mã bưu điện (Post code): 282170
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Đình Chu - Thôn Trung Kiên, Xã Đình Chu
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0915361046
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Sơn Đông​

 • Mã bưu điện (Post code): 282160
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Sơn Đông - Thôn Lũng Hòa, Xã Sơn Đông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113828038
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Lập Thạch​

 • Mã bưu điện (Post code): 282020
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lập Thạch - Tổ Số 1 Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113830309
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top