Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Đức Huệ (Long An)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Đức Huệ (Long An) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Đức Huệ (Long An) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Đức Huệ​

 • Mã bưu điện (Post code): 854200
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Đức Huệ - Đường 838, Thị Trấn Đông Thành
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723854007
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Thạnh Đông A​

 • Mã bưu điện (Post code): 854201
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Đông A - Đường 838, Thị Trấn Đông Thành
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723854887
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Thạnh Bắc​

 • Mã bưu điện (Post code): 854310
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Bắc - Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Bắc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723854886
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Quý Đông​

 • Mã bưu điện (Post code): 854300
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Quý Đông - Ấp 4, Xã Mỹ Quý Đông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723856075
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Quý Tây 2​

 • Mã bưu điện (Post code): 854280
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Quý Tây 2 - Ấp 4, Xã Mỹ Quý Tây
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723856007
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Quý Tây​

 • Mã bưu điện (Post code): 854281
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Quý Tây - Ấp 1, Xã Mỹ Quý Tây
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723856074
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Thạnh Tây​

 • Mã bưu điện (Post code): 854270
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Tây - Ấp Voi, Xã Mỹ Thạnh Tây
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723786137
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Thạnh Đông​

 • Mã bưu điện (Post code): 854220
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Đông - Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Đông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723854885
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Hòa Bắc​

 • Mã bưu điện (Post code): 854230
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bình Hòa Bắc - Ấp Tân Hòa, Xã Bình Hoà Bắc
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723854883
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Thành​

 • Mã bưu điện (Post code): 854241
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bình Thành - Ấp 1, Xã Bình Thành
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723854807
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Thành 2​

 • Mã bưu điện (Post code): 854240
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bình Thành 2 - Ấp 3, Xã Bình Thành
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723508001
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Hòa Hưng​

 • Mã bưu điện (Post code): 854250
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bình Hòa Hưng - Ấp 2, Xã Bình Hoà Hưng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723854889
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Hòa Nam​

 • Mã bưu điện (Post code): 854320
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bình Hòa Nam - Ấp 3, Xã Bình Hoà Nam
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723508292
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Bình​

 • Mã bưu điện (Post code): 854266
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Bình - Ấp 1, Xã Mỹ Bình
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723508291
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Đức Huệ​

 • Mã bưu điện (Post code): 854290
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đức Huệ - Sô´55E, Đường 838, Thị Trấn Đông Thành
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02723854007
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top