Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Bình Xuyên​

 • Mã bưu điện (Post code): 281200
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Bình Xuyên - Thôn Hương Ngọc, Thị trấn Hương Canh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113866789
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KHL Bình Xuyên​

 • Mã bưu điện (Post code): 281206
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 KHL Bình Xuyên - Phố Khu Phố 1, Thị trấn Hương Canh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113866789
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Quang Hà​

 • Mã bưu điện (Post code): 281330
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 3 Quang Hà - Thôn Xuân Quang, Thị Trấn Gia Khánh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113886000
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hương Canh​

 • Mã bưu điện (Post code): 281201
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hương Canh - Thôn Tiến Hường, Thị trấn Hương Canh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113503903
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tam Hợp​

 • Mã bưu điện (Post code): 281260
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tam Hợp - Thôn Nội Phật, Xã Tam Hợp
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113503828
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Sơn Lôi​

 • Mã bưu điện (Post code): 281210
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Sơn Lôi - Thôn Nhân Nghĩa, Xã Sơn Lôi
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113887027
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Hương Sơn​

 • Mã bưu điện (Post code): 281310
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Hương Sơn - Thôn Tam Lộng, Xã Hương Sơn
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0912700193
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bá Hiến​

 • Mã bưu điện (Post code): 281220
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Bá Hiến - Thôn Quang Vinh, Xã Bá Hiến
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0918567142
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thiện Kế​

 • Mã bưu điện (Post code): 281280
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thiện Kế - Thôn Hương Đà, Xã Thiện Kế
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113503009
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Gia Khánh​

 • Mã bưu điện (Post code): 281331
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Gia Khánh - Thôn Gia Du, Thị Trấn Gia Khánh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113832352
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Trung Mỹ​

 • Mã bưu điện (Post code): 281250
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Trung Mỹ - Thôn Đồng Giang, Xã Trung Mỹ
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113832316
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Phong​

 • Mã bưu điện (Post code): 281370
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Phong - Thôn Tiền Phong, Xã Tân Phong
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0916090383
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thanh Lãng​

 • Mã bưu điện (Post code): 281390
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thanh Lãng - Thôn Đoàn Kết, Thị Trấn Thanh Lãng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 0914393050
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Phú Xuân​

 • Mã bưu điện (Post code): 281410
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Phú Xuân - Thôn Lý Hải, Xã Phú Xuân
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113866517
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện KT Bình Xuyên​

 • Mã bưu điện (Post code): 281240
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Xuyên - Phố Khu Phố 1, Thị trấn Hương Canh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02113866789
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top